Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Serwisu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier Serwisu to osoba odpowiedzialna za zapewnienie ogólnej obsługi maszyn, uruchomienie, rozruch i de-instalacje, naprawy i rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami zgodnie ze standardami danej firmy, uruchamianie i wdrażanie nowych projektów.


WYMAGANIA

Inżynier Serwisu musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe oraz doskonałą znajomość produktu. Osoba na tym stanowisku musi odznaczać się: komunikatywną znajomością języka angielskiego, doświadczeniem zawodowym, zdolnościami interpersonalnymi, komunikatywnością, dokładnością, skrupulatnością, zdolnościami organizacyjnymi i samodzielnością, prawem jazdy.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest firma, pracownia. Pracownik ma kontakt z najnowszymi technologiami oraz możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje itd.).


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Inżynier Serwisu może szukać zatrudnienia w polskich lub zagranicznych firmach IT.


ZAROBKI

Zarobki inżyniera Serwisu kształtują się w granicy 3000 zł – 5000 zł i wyżej.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Serwisu

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier Serwisu