Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Prezes Zarządu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zakres obowiązków, uprawnień i sposobu powoływania prezesa i członków zarządu w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o. definiuje przede wszystkim Kodeks Spółek Handlowych. W dużym skrócie jednak można określić funkcję zarządu jako reprezentowanie wspólników wewnątrz i na zewnątrz spółki, oraz podejmowanie w ich imieniu decyzji dotyczących bieżącego jej funkcjonowania. Przepisy rozróżniają uprawnienia zarządu w przypadku spółek akcyjnych i spółek z o.o. Przeważnie decyzje podejmowane przez zarząd opierają się na zasadach solidarności, statut spółki z o.o. może jednak nadać prezesowi prawo posiadania decydującego głosu. Prezes organizuje także kwestie formalne związane z posiedzeniami zarządu, otrzymuje również wyższe wynagrodzenie od pozostałych członków zarządu.


WYMAGANIA

Prezes zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą w drodze rekrutacji. Trudno mówić w tym przypadku o sztywnych, modelowych wymaganiach stawianych przed osobami aplikującymi na to stanowisko. Z pewnością muszą być to osoby wysoce wykwalifikowane, posiadające wyższe wykształcenie, wieloletnie doświadczenie w danej branży, w tym na stanowiskach kierowniczych. Podjęcie pracy w tym charakterze wiąże się z dużą odpowiedzialnością – prezesem może więc zostać osoba operatywna, odpowiedzialna, przedsiębiorcza, komunikatywna i zorganizowana pod każdym względem. Niezbędna okaże się także znajomość języków obcych, obsługi komputera, etc.


WARUNKI PRACY

Prezes zarządu ponosi odpowiedzialność przed Radą Nadzorczą i prawem, sytuacja ta sprawia, że jest to stanowisko stresogenne, często związane z nienormowanym czasem pracy ale i wysokim wynagrodzeniem.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Funkcja prezesa zarządu funkcjonuje jak wcześniej wspomniano w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o.


ZAROBKI

Średnie zarobki osób pełniących funkcję prezesa zarządu kształtują się na poziomie 12 000 złotych brutto miesięcznie, jednak w skrajnych przypadkach mogą sięgać wielokrotności tej kwoty.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Prezes Zarządu

zobacz więcej ofert pracy dla Prezes Zarządu