NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Wizażystka

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Wizażystka, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, zajmuje się profesjonalną zmianą wizerunku klienta, w oparciu o efekt jaki dana osoba chce uzyskać, miejsce lub sytuację, do której ma on być przystosowany, etc. Choć w pierwszej kolejności z pracą wizażystki kojarzy nam się przeważnie wykonywanie makijażu, w rzeczywistości do obowiązków osoby zatrudnionej w tym charakterze należy także niekiedy ingerencja w ubrania i detale klienta. Wizażystka opracowując i realizując makijaż musi wziąć pod uwagę współgranie wszystkich elementów wizerunku danej osoby i sugerować się przy jego wykonaniu nie tylko zamierzonym celem i oczekiwaniami klienta, lecz także zachowaniem harmonii i odpowiednich proporcji estetycznych. Właśnie dlatego wizażystka nie powinna być mylona z makijażystką; ta ostatnia wykonuje doraźny, krótkotrwały makijaż na daną okazję, wizażystka stawia sobie za cel trwałą zmianę wizerunku klienta w odniesieniu do zajmowanej przez niej pozycji społecznej, aspiracji zawodowych lub osobistych i wielu innych czynników.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym warunkiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu wizażystki jest ukończenie jednej ze szkół policealnych lub innych placówek, organizujących szkolenia w tym zakresie. Często kierunki szkół publicznych i niepublicznych łączą w programie nauczania elementy przydatne także w zawodzie stylistki, co pozwala na rozszerzenie palety potencjalnych miejsc zatrudnienia. Osoby zainteresowane pracą w tym charakterze muszą posiadać zdolności manualne, a także wykształcony zmysł estetyczny, oraz cechy personalne, takie jak cierpliwość, zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, etc. Zawód wizażystki podejmują zazwyczaj kobiety, stąd żeńska odmiana nazwy stanowiska.


WARUNKI PRACY

Praca wizażystki rozpoczyna się od zebrania niezbędnych informacji na temat życia klienta i środowiska w którym się obraca, a także ustalenie wraz z nim szczegółów dotyczących docelowego efektu, który wspólnie chcą osiągnąć. Dopiero później wizażystka rozpoczyna właściwą pracę, opierającą się na szeregu czynności i wykorzystaniu licznych kosmetyków, etc.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Osoby wykształcone w tym charakterze najczęściej podejmują samodzielną praktykę. Możliwości zatrudnienia istnieją także w obrębie planów filmowych i telewizyjnych, w teatrach, agencjach mody i agencjach reklamowych, etc.


ZAROBKI

Zarobki wizażystki są niezwykle trudne do uśredniania; zależą ściśle od miejsca zatrudnienia i umiejętności danej osoby.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Wizażystka

zobacz więcej ofert pracy dla Wizażystka