Wybrana kategoria

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik do spraw finansowania projektów jest osobą odpowiedzialną za zyski osiągane przez instytucję finansową z projektów kredytowanych. Kierownik nadzoruje prace podległego personelu specjalistów i koordynuje ich działania. Osoba obsadzona na tym stanowisku zajmuje się wyszukiwaniem szczególnie istotnych z punktu widzenia instytucji klientów osobiście, a także negocjuje z nimi warunki zawieranych umów. Kierownik ds. finansowania projektów opracowuje wewnętrzne normy i procedury postępowania, mające zmaksymalizować efektywność operacji i zapewnić bezpieczeństwo finansowe w obrębie realizowanych projektów. Kierownik monitoruje bieżące otoczenie rynkowe i dostosowuje do niego aktualną strategię finansową działu.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych na stanowisku kierownika do spraw finansowania projektów najważniejszą jest kwestia wykształcenia – preferowani są kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej. Wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, na stanowisku związanym z finansowaniem projektów jest równie istotne, podobnie jak zdolności kierowania kapitałem ludzki, samoorganizacji pracy własnej i podległego personelu, a także umiejętność podejmowania strategicznych decyzji pod presją czasu. Kierownik musi posiadać głęboką wiedzę z zakresu produktów kredytowych banku, oraz znajomość obowiązujących przepisów prawnych z dziedziny finansów i bankowości. Oczywiście na tym stanowisku potrzebne są także umiejętności obsługi komputera wraz z oprogramowaniem, wykorzystywanym w oddziale.


WARUNKI PRACY

Praca kierownika ds. finansowania projektów jest pracą w przeważającej części biurową, wykonywaną za pośrednictwem komputera – analizowanie danych dotyczących otoczenia rynkowego i bieżących wyników finansowych działu. Kierownik nadzoruje i kontroluje także prace podległego zespołu specjalistów, i przygotowuje raporty na potrzeby bezpośrednich przełożonych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w branży bankowości.


ZAROBKI

Podobnie jak w przypadku innych stanowisk, obecnych w branży bankowości zarobki miesięczne sięgają kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.