Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Inwestycji Finansowych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik do spraw inwestycji finansowych to osoba, której działania mają na celu maksymalizację zysku z prowadzonych inwestycji finansowych. Kierownik podejmuje strategiczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa decyzje, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia opracowuje taktykę inwestycyjną i sprawuje nadzór nad jej poprawną realizacją. Jak w przypadku siostrzanych stanowisk kierowniczych także dział inwestycji finansowych zbudowany jest w oparciu o wyspecjalizowany personel, którym kierownik zarządza i koordynuje jego działania. Osoba obsadzona na tym stanowisku kontaktuje się z instytucjami finansowymi, a także zarządza budżetem swojego pionu organizacyjnego. Kierownik ds. inwestycji finansowych dysponuje portfelem inwestycyjnym w celu realizacji jak najbardziej opłacalnych dla przedsiębiorstwa inwestycji.


WYMAGANIA

Podobnie jak w przypadku kierownika ds. controllingu osoba zatrudniana na tym stanowisku musi legitymować się wykształceniem wyższym ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem kierunków takich jak ekonomia czy finanse i rachunkowość. Powinna posiadać doświadczenie w zakresie zarządzania polityką finansową przedsiębiorstwa, a także zdolności analityczne. Istotne są także predyspozycje personalne do kierowania kapitałem ludzkim, umiejętności samoorganizacji pracy, własna inicjatywa i przedsiębiorczość. Z racji ponoszonej przez kierownika ds. inwestycji finansowych odpowiedzialności, szczególną uwagę zwraca się na zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków służbowych. Sporządzanie raportów i analizowanie obecnych inwestycji finansowych wymusza biegłą obsługę komputera wraz z arkuszami kalkulacyjnymi.


WARUNKI PRACY

Praca kierownika do spraw inwestycji finansowych jest pracą przede wszystkim biurową, większość zadań realizuje się w tym przypadku przy pomocy komputera. Do zakresu codziennych zadań dochodzi ponadto koordynowanie prac podległego personelu i kontaktowanie się z przełożonymi i siostrzanymi pionami organizacyjnymi przedsiębiorstwa.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarza bankowość i branża ubezpieczeniowa.


ZAROBKI

Zarobki kierownika do spraw inwestycji finansowych, zatrudnionego w dużej firmie obracającej się w jednej z dwóch wcześniej wspomnianych obszarów wynoszą zazwyczaj od 3500 do 10000 złotych miesięcznie.