Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Księgowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych,  potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, prowadzenie ewidencji kasowej oraz obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa. A także ustalanie wyniku finansowego, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i współpraca z biegłym rewidentem. Księgowy w zależności od specjalizacji może zajmować stanowiska takie jak: księgowy ds. rozrachunków, księgowy ds. rachuby, księgowy ds. kosztów czy księgowego bilansisty.

 

 

WYMAGANIA

 

Księgowy powinien posiadać wykształcenie: średnie ekonomiczne, preferowane wyższe ekonomiczne. Ważną kwestią jest doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i rachunkowości. Osoba na tym stanowisku powinna bardzo dobrze obsługiwać komputer, a zwłaszcza programu finansowo - księgowy. Poza tym księgowy powinien cechować się, m.in.: predyspozycjami osobowościowymi (dokładność, terminowość, uczciwość, samodzielność, cierpliwość), a także umiejętnością analitycznego myślenia. Ponadto, musi umieć wykorzystywać prawo w praktyce oraz umieć pracować w zespole oraz wykazywać się wysokimi zdolności komunikowania się.

 

 

WARUNKI PRACY

 

Praca ta, pod względem obciążeń fizycznych jest zaliczana do prac lekkich, siedzących. W związku z tym mogą ją wykonywać też osoby niepełnosprawne ruchowo. Dyskwalifikujące księgowego są niepodlegające korekcji wady wzroku. Osoba na tym stanowisku pracę może znaleźć wszędzie tam, gdzie prowadzi się działalność gospodarczą.

 

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Księgowy to poszukiwany specjalista na rynku pracy. Wraz z rozwojem swoich kwalifikacji księgowy może liczyć na awans - po kilku latach praktyki może planować karierę jako główny księgowy, jako rewident, biegły rewident lub specjalista ds. controllingu. Miejscem pracy księgowego jest każdy, bank, firma, instytucja administracji lub inna.

 

 

ZAROBKI

 

Wysokość gratyfikacji księgowego zależy od zakresu odpowiedzialności i umiejętności, a także od położenia geograficznego zakładu pracy. Minimalne wynagrodzenie księgowego kształtuje się od 2000 zł  - 3160 zł, średnia pensja to 2 835 zł - 3 744 zł, natomiast maksymalne wynagrodzenie to  4478 zł - 4692 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Księgowy

zobacz więcej ofert pracy dla Księgowy