Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Samodzielny Księgowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Samodzielny księgowy, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą obejmującą odrębne stanowisko w dziale finansów i rachunkowości, samodzielnie realizując zadania z zakresu organizacji księgowości i rachunkowości firmy lub instytucji. Stanowisko jest także określane nazwą specjalisty do spraw księgowości lub specjalisty do spraw rachunkowości, obejmują je osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów specjalistycznych i posiadające pogłębioną w ramach szeregu szkoleń i kursów wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Samodzielni księgowi zatrudniani są także w biurach rachunkowych, instytucjach i urzędach.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia na stanowisku samodzielnego księgowego jest konieczność posiadania dyplomu ukończenia wyższych studiów ekonomicznych, pozyskanego w ramach kierunku takiego jak finanse i rachunkowość. Od osób podejmujących zatrudnienie w tym charakterze oczekuje się długiego stażu pracy i bogatego doświadczenia, pozyskanego w dziale księgowości firmy lub instytucji o podobnym charakterze prowadzonej działalności. Niezbędne okażą się zdolności analityczne i numeryczne, cierpliwość i sumienność w wypełnianiu powierzonych obowiązków.


WARUNKI PRACY

Praca samodzielnego księgowego jest pracą ściśle biurową, wykonywaną zwykle przed ekranem komputera i z wykorzystaniem urządzeń biurowych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i instytucje prowadzące działalność o różnorodnym charakterze, biura rachunkowe, etc.


ZAROBKI

Zarobki samodzielnych księgowych w dużych firmach mogą sięgać nawet 10 000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Samodzielny Księgowy

zobacz więcej ofert pracy dla Samodzielny Księgowy