Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Płac

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw płac, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za organizowanie i realizowanie systemu wypłat pracowniczych w obrębie firmy lub instytucji. W tym zakresie osoba obsadzona na tym stanowisku może zajmować się regulowaniem stawek wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk pracy, dbaniem o terminowość wypłat poprzez ścisłą współpracę z działem księgowości, organizowaniem i realizowaniem systemu świadczeń dodatkowych, prowadzeniem listy płac, etc. Specjalista do spraw płac współrealizuje strategię motywowania pracowników firmy lub instytucji. Często stanowisko jest łączone pod nazwą specjalista ds. kadr i płac - osoby na nim obsadzone są odpowiedzialne nie tylko za nadzorowanie systemu wypłat pracowniczych ale i regulowanie zatrudnienia i organizowanie procesów rekrutacyjnych.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym zwykle przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. płac jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia - preferowani są absolwenci kierunków ekonomicznych. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie kandydatów, pozyskane przez nich w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie pełnionych obowiązków. Niezwykle istotne okażą się w tym przypadku zdolności numeryczne i analityczne, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, zdolności negocjacyjne i świadomość kosztowa.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty do spraw płac skupia się wokół organizowania szeregu formalności związanych z procesem wypłat pracowniczych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i instytucje prowadzące działalność o zróżnicowanym charakterze.


ZAROBKI

Zarobki osób zatrudnianych na tym stanowisku wahają się w przedziale od 1600 do 8500 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Płac

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Płac