Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Podatków

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. podatków - to osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: sporządzanie deklaracji podatkowych, w szczególności VAT, PIT, CIT, PCC, podatek od nieruchomości, dbanie o zapewnienie poprawności księgowania dokumentów pod kątem podatkowym, przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, a także za dokonywanie podatkowych rozliczeń transakcji międzynarodowych (import, eksport, WNT, WDT), raportowanie do specjalnej strefy ekonomicznej.


WYMAGANIA

Specjalista ds. podatków powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z zakresu rachunkowości, podatków, albo podyplomowe studia podatkowe, uprawnienia doradcy podatkowego (np. ukończony kurs i zdany egzamin na doradcę podatkowego w Ministerstwie Finansów). Poza tym wymagana jest bardzo dobra znajomość j. angielskiego oraz doświadczenie w procedurach prawnych, w księgowości/rachunkowości, mile widziane jest też doświadczenie zdobyte firmach. Specjalista ds. podatków powinien również cechować się, m.in.: umiejętnościami analitycznego myślenia, komunikatywnością oraz umiejętność pracy w zespole. Najwięcej osób pełniących to stanowisko jest w wieku ok 35 lat.


WARUNKI PRACY

Praca dynamicznym zespole - wśród profesjonalistów. Miejscem pracy jest biuro. Jest to stanowisko samodzielne. Czas pracy ośmiogodzinny. Praca ta wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia doświadczenia i awansu, np. na kierownika działu podatkowego/księgowo-podatkowego/ w urzędach państwowych, np. referatu ds. ewidencji podatkowej. Jednymi z ostatnich są stanowiska dyrektora działu ds. podatkowych/dyrektora finansowego (CFO - Chief Financial Officer)/partnera w firmie konsultingowej, a także dyrektor ds. Operacyjnych (COO - Chief Operations Officer)/dyrektora zarządzającego (Managing Director)/dyrektora generalnego (General Director)/ wiceprezes ds. finansowych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. podatków może być zatrudniony, np.: w spółkach doradztwa podatkowego, firmach konsultingowych, bankach, biurach podatkowych, urzędach skarbowych, Ministerstwie Finansów.


ZAROBKI

Wynagrodzenie specjalisty ds. podatków wynosi średnio 3,500 zł - 8,000 zł, natomiast w dużych firmach i instytucjach międzynarodowych kształtuje się to w granicach 6,000 zł - 15,000 zł i wyżej. Dodatkowo oferowane są szkolenia i opłacane przez firmę kursy/licencje (często również zwrot kosztów, np. za kierunkowe studia podyplomowe czy MBA).

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Podatków

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Podatków