Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw sprawozdawczości finansowej, jak wskazuje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za przygotowywanie sprawozdań finansowych zarówno dla władz wewnętrznych, jak i zewnętrznych instytucji kontrolnych. Specjalista generuje także okresowe raporty, dotyczące wyników finansowych banku. Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej opracowuje procedury wewnętrzne, mające możliwie zmaksymalizować efektywność przepływu dokumentów sprawozdawczych wewnątrz instytucji, a także wprowadza nowe standardy rachunkowości. Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej współpracuje z zewnętrznymi instytucjami finansowymi, takimi jak GUS, NBP, czy Urząd Skarbowy, sporządzając jednocześnie deklaracje podatkowe i inne sprawozdania dla tychże instytucji.


WYMAGANIA

Wymagania stawiane przed osobami aplikującymi na stanowisko specjalisty ds. sprawozdawczości finansowej to przede wszystkim wyższe wykształcenie, zdobyte na uczelni ekonomicznej - preferowane kierunki to ekonomia, finanse i rachunkowość i pochodne, a także wieloletnie doświadczenie w dziale sprawozdawczości finansowej, pozyskane w dużej firmie. Osoby zainteresowane pracą w tym charakterze muszą odznaczać się ponadprzeciętnymi zdolnościami numerycznymi i analitycznymi, a także interpersonalnymi, co powinno im ułatwić efektywną pracę w zespole. Potencjalny pracodawca wymagać będzie także od kandydatów umiejętności biegłej obsługi komputera, wraz z oprogramowaniem biurowym, wykorzystywanym w danej firmie.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty do spraw sprawozdawczości finansowej jest pracą typowo biurową, polegającą na porządkowaniu i analizowaniu dokumentacji, czy to manualnie, czy przy pomocy komputera. Specjalista utrzymuje także kontakty z zewnętrznymi instytucjami finansowymi w imieniu firmy lub instytucji, w której został zatrudniony.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w wielu firmach i instytucjach, obracających się w obrębie różnych branży.


ZAROBKI

Zarobki rozpoczynają się od kwoty 3500 złotych brutto miesięcznie i mogą wzrastać proporcjonalnie do stażu i umiejętności pracownika, a także być okresowo powiększane przez premie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej