Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Magazynu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik Magazynu to osoba, która planuje, organizuje, kieruje oraz kontroluje działalność związaną z funkcjonowaniem magazynu, tj. odbiór, transport, przechowywanie, wypełnianie zamówień i utrzymanie odpowiedniego poziomu obiektu magazynowego. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: odpowiedzialność za zapewnienie płynnego i efektywnego łańcucha zaopatrzenia poprzez nadzór nad działalnością magazynu, organizowanie pracy personelu magazynu, planowanie, nadzór i koordynacja przepływu towarów, planowanie optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej, kontrola dokumentacji przepływu towarów, przeprowadzanie inspekcji magazynu oraz jego wyposażenia (przygotowywanie porządku prac, np. naprawy i wymiana sprzętu), przyjmowanie i odpowiadanie za reklamacje dotyczące problemów, związanych z dostawą towaru.


WYMAGANIA

Kierownik Magazynu powinien mieć wykształcenie wyższe oraz znać dobrze obsługę komputera i język angielski. Ważną kwestią jest też znajomość problemów związanych z logistyką, produkcją, obsługą klienta, odbiorem materiałów i produktów oraz inwentaryzacją. Poza tym, ważna jest również znajomość nowoczesnych praktyk magazynowania oraz metod i narzędzi zarządzania magazynem, a także znajomość obiegu dokumentów magazynowych. Mile widziane jest 3 - 5 lat doświadczenia w zarządzaniu i pracy w magazynie, doświadczenie w zakresie zarządzania podległym zespołem. Osoba na tym stanowisku powinna także cechować się, m.in.: zdolnościami przywódczymi, dużą komunikatywnością, samodzielnością i zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, a także przedsiębiorczością, umiejętnością rozwiązywania problemów i sugerowania rozwiązań współpracownikom, bardzo dobrą organizacją pracy i umiejętnością zarządzania zespołem pracowników oraz odpornością na stres.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz pomieszczenie magazynowe. Czas pracy zazwyczaj ośmiogodzinny. Jest to stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Praca ta wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji (np. szkolenia) oraz awansu, np. na dyrektora logistyki. Obiekt magazynowy może przechowywać różnorakie towary, np. toksyczne, łatwopalne, wybuchowe – pracownik ten musi zachowywać ostrożność.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik Magazynu może pracować, np.: w przemyśle, w handlu, w usługach (magazyny przemysłowe, hurtownie przemysłowo-spożywcze, składy, wypożyczalnie).


ZAROBKI

Wynagrodzenie kierownika magazynu waha się w granicach od 3,500 – 15 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków są, m.in.: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Magazynu

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Magazynu