Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista do spraw Marketingu Handlowego (Trade Marketing Specialist)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Trade Marketing Specialist, tłumaczony po prostu jako Specjalista do spraw marketingu handlowego, jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie całokształtu procesów marketingowych, mających na celu bezpośrednie wsparcie działu sprzedaży firmy lub przedsiębiorstwa. Osoba zatrudniona na tym stanowisku planuje i organizuje kampanie promocyjne na danym obszarze, ustala ich harmonogram, wdraża materiały promocyjne i koordynuje ich wykonawstwo i dystrybucję. Specjalista ds. marketingu handlowego analizuje dane pozyskane z badań prowadzonych przez zewnętrzne biura badawcze i na ich podstawie modyfikuje obecną strategię marketingową firmy. Szczegółowy zakres obowiązków w tym przypadku jest jednak ściśle uzależniony od miejsca zatrudnienia.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym zwykle przez osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze Specjalisty do spraw marketingu handlowego, jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia ekonomicznego, pozyskanego w ramach studiów na kierunku marketing i zarządzanie lub podobnym. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, pozyskane przez nich w pracy na stanowisku kierowniczym, związanym z koordynowaniem i zarządzaniem działem marketingu handlowego, współuczestnictwem w kreowaniu strategii marketingowej firmy lub przedsiębiorstwa. Pożądane u kandydatów cechy to przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, zdolność zarządzania kapitałem ludzkim i budżetem, operatywność, umiejętności numeryczne i analityczne, etc.


WARUNKI PRACY

Warunki pracy i zakres obowiązków specjalisty do spraw marketingu handlowego jest ściśle uzależniony od miejsca jego zatrudnienia.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa należące do różnorodnych branży i sektorów rynku – w każdym spośród przypadków konieczna będzie dogłębna znajomość specyfiki danej działalności.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku utrzymują się przeważnie w przedziale od 5000 do 8000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista do spraw Marketingu Handlowego (Trade Marketing Specialist)

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista do spraw Marketingu Handlowego (Trade Marketing Specialist)