Lista stanowisk - Rzecznik Prasowy

Rzecznik Prasowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Rzecznik prasowy reprezentuje urząd, instytucję czy firmę w kontaktach ze środkami masowego przekazu odpowiadając za całość informacji na temat firmy lub urzędu, która przedostaje się do mediów. W swej pracy nie ogranicza się do wysyłania pojedynczych informacji lecz powinien realizować stałą strategię. Z jednej strony jest osobą świetnie poinformowaną o tym, co w firmie się dzieje, a z drugiej musi przekazywać te informacje na zewnątrz.

To zawód z pogranicza public relations oraz dziennikarstwa. Z jednej strony osoba, która wykonuje ten zawód, musi stosować metody inne niż dziennikarskie, a z drugiej dobrze, jeśli wie, jak działają dziennikarze i jakich informacji potrzebują. Wielu rzeczników pracowało wcześniej w mediach. Rzecznik swoimi działaniami w pewnym stopniu wpływa na obraz firmy czy instytucji w mediach. Do jego zadań może też należeć kontrola nad komunikacją wewnętrzną firmy lub instytucji.

Rzecznicy prasowi pojawili się dopiero pod koniec XIX w. i na początku XX. Wcześniej nie byli potrzebni. Zadania współczesnego rzecznika prasowego obejmują: informację i kontakty z mediami poprzez konferencje prasowe, wydarzenia medialne, stały kontakt z dziennikarzami, którym podsuwa on ciekawe tematy związane z firmą, poprzez rozsyłanie do nich biuletynów i czasopism oraz materiałów prasowych. Obowiązki rzecznika prasowego składają się z dużo większej liczby szczegółowych zadań, do których można zaliczyć monitoring mediów, organizacja konferencji prasowych, pisanie artykułów sponsorowanych, czy opracowanie informacji o firmie lub instytucji, która to informacja ma trafić do mediów.


WARUNKI PRACY

Rzecznik powinien starać się utrzymywać jak najszersze i jak najlepsze kontakty z dziennikarzami m. in. poprzez gotowość do spotkania czy rozmowy. Spotkania takie nie zawsze są indywidualne, stąd rzecznik organizuje konferencje prasowe oraz inne podobne wydarzenia. Dużo łatwiejszy start mają byli dziennikarze, którzy mogą wykorzystać zdobyte wcześniej kontakty.

Czas pracy rzecznika zasadniczo pokrywa się z godzinami pracy firmy bądź instytucji, w której pracuje, jednak w szczególnych sytuacjach może być zmuszony do pracy np. wieczorem. W zależności od pracodawcy rzecznik może spędzać większość czasu w siedzibie firmy lub jeżdżąc np. z prezydentem na zagraniczne wizyty.


WYMAGANIA

Dobry rzecznik prasowy musi być medialny. Oznacza to, że musi być otwarty na media, na pytania, na problemy i nigdy nie zbywa dziennikarzy byle czym. Kolejne ważne cechy, które łączą się z pojęciem medialności to otwartość na otoczenie oraz umiejętność rozmowy, perswazji i negocjacji. Rzecznik prasowy musi także być elokwentny, logiczny w myśleniu i słowie oraz opanowany, odporny na stres i odpowiedzialny za to, co mówi. Musi także znać odpowiedź na niemal każde pytanie dziennikarza, a gdy jej nie zna obiecuje zdobyć informacje.

Praca w tym zawodzie wymaga dużej odporności psychofizycznej. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych, kiedy trzeba opanować emocje i przekazywać tyko rzeczowe informacje. Rzecznik reprezentuje swojego pracodawcę, stąd zawsze musi wyglądać elegancko i schludnie, by być pozytywną wizytówką firmy czy instytucji.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Jest wiele dróg, by zostać rzecznikiem prasowym. Niezależnie od jej wyboru trzeba być fachowcem. Bardzo dobrze nadają się do tej funkcji dziennikarze lub absolwenci uczelni ze specjalnościami w zakresie PR, rzecznika prasowego lub dziennikarstwa. W tym celu przydatne są studia, które dadzą wiedzę i umiejętności, choć praktyka w tym zawodzie okaże się także niezastąpiona. Studiować można na kilku uczelniach państwowych oraz na kilkudziesięciu niepaństwowych. I choć public relations jako kierunek nie istnieje, to w ramach innych kierunków, jak zarządzanie i marketing, politologia, ekonomia czy dziennikarstwo, jest specjalnością często spotykaną.

Rzecznik prasowy powinien być także wyposażony w praktyczne umiejętności, np. z dziedziny retoryki i erystyki, a także w umiejętność stosowania pewnych zakresów prawa - np. prawa prasowego, prawa samorządowego i innych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Rzecznik prasowy ma przed sobą wiele możliwości. Może pracować w instytucji, w stowarzyszeniu czy w firmie. Rzeczników mają również samorządy, które w ten sposób chcą poprawić funkcjonowanie komunikacji i zadbać o swój wizerunek w mediach. Rzeczników mogą mieć też znane osoby, np. artyści.


ZAROBKI

Zarobki rzeczników są bardzo różne i zależą od kwalifikacji rzecznika oraz charakteru pracodawcy. Przeciętnie zarobki rzeczników prasowych oscylują w przedziale od 3000 zł do 5000 zł. Z czasem, w miarę zdobywania doświadczenia wysokość wynagrodzenia jeszcze rośnie.

Praca Rzecznik Prasowy
Lista stanowisk

Najnowsze artykuły

Producent muzyczny – praca, wykształcenie, predyspozycje, zarobki

Producent muzyczny – praca, wykształcenie, predyspozycje, zarobki

W teorii producentem muzycznym może zostać każdy – nie musisz mieć ani kierunkowego wykształcenia, ani nawet umieć grać na jakimkolwiek instrumencie. W praktyce zacząć karierę w tym zawodzie nie jest tak łatwo. Sprawdź, od czego zacząć.

Pomoc de minimis – definicja, dla kogo, limit, warunki

Pomoc de minimis – definicja, dla kogo, limit, warunki

Pomoc de minimis to wsparcie udzielane przez państwo małym i średnim przedsiębiorstwom. Zobacz, jakie musisz spełnić warunki, by je otrzymać oraz jaka jest wysokość świadczenia.

Asystent zdrowienia – na czym polega praca w tym zawodzie?

Asystent zdrowienia – na czym polega praca w tym zawodzie?

Zapotrzebowanie na asystentów zdrowia będzie się zwiększać. Żeby zdobyć pracę w tym nowym zawodzie w ochronie zdrowia, trzeba jednak spełnić jeden bardzo istotny warunek. Sprawdź, czy się kwalifikujesz.

Syndrom gotującej się żaby w pracy – na czym polega? Jak sobie z nim radzić?

Syndrom gotującej się żaby w pracy – na czym polega? Jak sobie z nim radzić?

Przystajesz na pogarszające się warunki, ponieważ zależy Ci na utrzymaniu posady? Granica między koniecznym kompromisem a zbyt daleko idącymi ustępstwami jest bardzo cienka. Sprawdź, czy przypadł Ci w udziale los „gotującej się żaby"!

Sushi master – praca, wymagania, zarobki, perspektywy

Sushi master – praca, wymagania, zarobki, perspektywy

Czy mistrz sushi w Polsce i w Japonii to ta sama profesja? Zobacz, jak zawodowo zająć się przygotowywaniem najbardziej znanej japońskiej potrawy.

Employee experience – czym jest? Jakie ma zalety?

Employee experience – czym jest? Jakie ma zalety?

Zadowolony pracownik to zmotywowany pracownik. Jest kilka skutecznych sposobów na to, by zbudować efektywny zespół w swojej firmie dzięki employee experience.