Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Protetyk Słuchu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Protetyk słuchu jest specjalistą w zakresie projektowania i wytwarzania aparatów słuchowych przeznaczonych dla osób niedosłyszących, teleportów dla osób występujących w warunkach scenicznych i estradowych, prezenterów telewizyjnych, etc. Praca protetyka słuchu wykonującego tego typu urządzenia rozpoczyna się od wykonania odlewu przewodu słuchowego zewnętrznego klienta. Następnie wykonywany jest aparat o określonej mocy i zastosowaniu. Zawód protetyka słuchu zaliczany jest do grupy tak zwanych zawodów przyszłości; popularność świadczonych przez nich usług rośnie wraz z postępującym pogorszeniem słuchu obywateli krajów rozwiniętych – jednej z współczesnych chorób cywilizacyjnych. Protetycy słuchu mogą także uczestniczyć w projektowaniu tego typu urządzeń i wprowadzaniu ich na rynek. Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich wraz ze specjalnością akustyka, mogą projektować panele akustyczne, bariery dźwiękowe i inne urządzenia tłumiące hałas. Ich umiejętności są wykorzystywane w projektowaniu infrastruktury drogowej i wielu innych dziedzinach.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu protetyka słuchu jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego w ramach studiów uniwersyteckich na kierunku protetyka słuchu. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata a także praktyczne zdolności manualne.


WARUNKI PRACY

Protetycy słuchu często współpracują z otolaryngologami wykonując aparaty słuchowe dla zdiagnozowanych przez nich pacjentów. Jak wcześniej jednak wspomniano, umiejętności osób wykształconych w tym kierunku znajdują zastosowanie w wielu innych dziedzinach.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Protetycy słuchu mogą poszukiwać zatrudnienia w dużych firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem aparatów słuchowych, systemów komunikacji scenicznej i wielu innych branżach.


ZAROBKI

Średnie zarobki osób wykształconych w tym kierunku kształtują się na poziomie 2600 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Protetyk Słuchu

zobacz więcej ofert pracy dla Protetyk Słuchu