Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Medycyna / Opieka zdrowotna

Asystent Medyczny
Starzenie się społeczeństwa i postęp w technologii medycznej sprawiają, że popyt na pracę asystentów medycznych wciąż rośnie. Do ich obowiązków należą czynności związane z obsługą pacjentów i wsparciem dla lekarzy. W skład tych zadań wchodzi zajmowanie się zarówno sprawami administracyjnymi, jak i klinicznymi. Osoby na tym stanowisku budują dobre relacje z pacjentami, wyjaśniają im obowiązujące procedury medyczne, analizują hist...
Czytaj więcej...
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Asystent osoby niepełnosprawnej, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, świadczy usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne osobom niepełnosprawnym. Osoba zatrudniona w tym charakterze organizuje szczegółowy program rehabilitacyjny i realizuje go w miejscach ku temu przeznaczonych a także w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Asystent wyręcza także podopiecznych w niektórych czynnościach związanych z ich życiem codziennym, tworzy...
Czytaj więcej...
Asystentka Stomatologa
Jak sama nazwa wskazuje podstawowym celem pracy asystentki stomatologa jest pomaganie dentyście podczas leczenia oraz dbanie o to, by stanowisko i miejsce pracy lekarza było utrzymane w odpowiednich warunkach. Pomoc dentystyczna czynnie asystuje podczas zabiegu podając lekarzowi narzędzia i leki, przygotowując materiały do wypełnienia lub wycisków, opiekując się pacjentem. Przygotowuje także materiały do zabiegów profilaktycznyc...
Czytaj więcej...
Bioenergoterapeuta
Bioenergoterapeuta jest osobą zajmującą się dziedziną medycyny niekonwencjonalnej, polegającą w dużym uproszczeniu na odblokowywaniu kanałów energii pacjenta, które mają zapewnić samoistne zwalczenie choroby przez organizm człowieka. Osoba pracująca w tym charakterze na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, oraz informacji uzyskanych poprzez szczegółowy wywiad z pacjentem odnajduje kanały energetyczne i analizuje...
Czytaj więcej...
Dietetyk
Dietetyk zajmuje się badaniem produktów żywnościowych, planowaniem, nadzorowaniem i stosowaniem zasad żywienia zarówno dla osób indywidualnych, jak i całych zbiorowości. Dba on o prawidłowe i racjonalne odżywianie, zwłaszcza w czasie choroby i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego. W tym celu musi posiadać szeroką wiedzę o pochodzeniu żywności, o procesach przygotowania potraw, a także o dostosowaniu żywności do potrz...
Czytaj więcej...
Epidemiolog
Epidemiolog, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą zajmującą się badaniem zjawiska epidemii i chorób zakaźnych, stwarzających potencjalne zagrożenie wystąpienia epidemii na danym obszarze. Osoba wykształcona w tym kierunku monitoruje teren sobie podległy w poszukiwaniu czynników, mogących spowodować wystąpienie epidemii, oraz weryfikuje ryzyko ich występowania w konkretnych przypadkach. Analizując przypadki zachorowań...
Czytaj więcej...
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta jest to osoba, która zajmuje się usprawnianiem pacjentów. Do zadań fizjoterapeuty należy: przygotowanie i wykonanie zabiegów w celu eliminowania pewnych chorób i dolegliwości oraz zapobieganie ich nawrotom lub postępowi u pacjenta. Fizjoterapia to duży dział rehabilitacji, na który składają się: kinezyterapia (terapia ruchem), fizykoterapia (terapia czynnikami fizycznymi - energią cieplną, p...
Czytaj więcej...
Gerontolog
Gerontolog, nazywany inaczej gerontopedagogiem, geragogiem, lub wychowawcą osób starszych, jest osobą zajmującą się animacją czasu wolnego osób starszych, aktywizacją ich życia, doraźną pomocą, czy też organizacją funkcjonowania placówek, zajmujących się opieką nad osobami starszymi. Nie należy jednak mylić zawodu gerontologa z opiekunem osoby starszej, gdyż do jego obowiązków należy raczej ogólne promowan...
Czytaj więcej...