Lista stanowisk - Specjalista ds. Pozyskiwania Nieruchomości

Polecane oferty - Nieruchomości

Specjalista ds. Pozyskiwania Nieruchomości

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Pozyskiwania Nieruchomości to osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem nieruchomości dla potrzeb firmy. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: analiza rynku nieruchomości na wybranym terenie, wyszukiwanie atrakcyjnych ofert sprzedaży gruntów i budynków na wybranym terenie, negocjowanie cen zakupu nieruchomości, dopełnienie prawnych aspektów zakupu nieruchomości, współpraca z zewnętrznymi pośrednikami w handlu nieruchomościami oraz przygotowanie dokumentacji prawnej, pozyskiwanie i zarządzanie terenami, istniejącymi budynkami i budowlami. A także pracownik ten odpowiada za kierowanie pracami zmierzającymi do zmiany typu zagospodarowania terenu, organizuje przetargi, kontroluje budżet oraz współtworzy strategię finansową, aktywnie współpracuje z innymi pracownikami w obrębie firmy, przygotowuje raporty, uczestnictwo w targach i przetargach branżowych, oraz opracowuje analizy dla potrzeb zarządu.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Pozyskiwania Nieruchomości powinien mieć wykształcenie wyższe o kierunku (prawo, budownictwo, architektura, ekonomia lub pokrewne), a także posiadać prawo jazdy kategorii B i znać obsługę komputera oraz mieć licencję pośrednika. Mile widziane jest doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem nieruchomościami lub zagospodarowywaniem terenów/obiektów oraz doświadczenie we współpracy z klientami i znajomość technik sprzedaży. Osoba na tym stanowisku musi też cechować się: dyspozycyjnością, komunikatywnością, umiejętnościami negocjacji, a także analitycznym myśleniem, dobrą organizacją pracy oraz umiejętnością pracy w interdyscyplinarnych zespołach i pod presją czasu, a także ogólnymi zdolności doradczymi.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro firmy oraz praca w terenie - budowy, agencje nieruchomości. Czas pracy zazwyczaj nienormowany. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem i wymaga zaangażowania od pracownika. Zawód ten wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Pracownik ma możliwość doskonalenia wiedzy i kompetencji oraz awansu zawodowego, np. na kierownika ds. zarządzania nieruchomościami, kierownika ds. sprzedaży i marketingu, dyrektora departamentu relacji inwestorskich, dyrektora departamentu obrotu nieruchomościami, prezesa agencji nieruchomości, dyrektora ds. sprzedaży i marketingu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Pozyskiwania Nieruchomości może być zatrudniony, np.: w firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami, w firmach budowlanych i developerskich, w dużych instytucjach finansowych (np. w bankach hipotecznych), w koncernach z branży FMCG, w firmach telekomunikacyjnych (wyszukiwanie, dzierżawa, kupno terenów - pod różnego rodzaju instalacje).


ZAROBKI

Wysokość gratyfikacji tego pracownika zależy głównie od ruchu w nieruchomościach i od wielkości firmy. Specjalista ds. Pozyskiwania Nieruchomości może zarabiać od 3,500 zł do 20 tys. zł. Wśród innych dodatków są, m.in.: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Nieruchomości