Wybrana kategoria

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

W najogólniejszym zarysie garbarz skór to osoba, która zajmuje się wyprawianiem skór zwierzęcych. Osoba obsadzona na tym stanowisku poddaje surowiec obróbce, z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i urządzeń, a także środków chemicznych, która to obróbka ma zapewnić skórze wytrzymałość na wpływ warunków atmosferycznych i innych, mogących negatywnie oddziaływać na kondycję surowca. Pierwszym etapem pracy garbarza jest ręczne przygotowanie surowca do obróbki, a następnie zgromadzenie odczynników chemicznych, potrzebnych w późniejszych etapach oprawiania. Z wykorzystaniem chemikaliów garbarz czyści, konserwuje i zmiękcza skóry, by osuszone materiały następnie poddać obróbce mechanicznej – wygładzaniu, szlifowaniu, czy trocinowaniu. W ten sposób wstępnie oprawione skóry garbarz dzieli i weryfikuje ich zdatność do wykorzystania. Finalnym etapem obróbki jest prasowanie, farbowanie, oraz pokrywanie skór specjalnymi preparatami, nadającymi połysk, etc. Dodatkowe czynności wiążą się z oprawianiem skór z włosiem i ich przygotowaniem do dalszego wykorzystania.


WYMAGANIA

Dostęp do zawodu garbarza skór jest możliwy po ukończeniu jednej ze szkół zasadniczych zawodowych w stosownej specjalności. Rzemieślniczy charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania ponadprzeciętnych zdolności manualnych oraz cierpliwości w wielokrotnym wykonywaniu monotonnych czynności. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie w tym przypadku dodatkowym atutem.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy garbarza skór jest przestrzeń zakładu garbarskiego, często przyległego do dużego przedsiębiorstwa, produkującego galanterię, wyroby odzieżowe, czy nawet elementy tapicerki meblowej, lub samochodowej. Praca garbarza odbywa się z wykorzystaniem licznych maszyn, urządzeń i narzędzi ręcznych, a także chemikaliów, często negatywnie oddziałujących na zdrowie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają wcześniej wspomniane zakłady garbarskie. Oprawione skóry są wykorzystywane w wielu gałęziach produkcji.


ZAROBKI

Zarobki garbarza skór są trudne do oszacowania i ściśle zależne od miejsca zatrudnienia, oraz przeznaczenia produktów finalnych, których oprawieniem zajmuje się garbarz.