Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Konserwator

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Konserwator jest to osoba, która odpowiedzialna za bieżące utrzymanie i konserwacje instalacji technicznych w obiekcie, dbanie o porządek na wyznaczonym obszarze, a także potrafi obsługiwać i naprawiać maszyny i urządzenia i je konserwować. Konserwator budynków przeprowadza remonty domów - zewnątrz jak i wewnątrz obiektu lub czyni przeróbki wnętrza. Natomiast konserwator zieleni dba o tereny zielone na danym obszarze.


WYMAGANIA

Osoba na tym stanowisku musi posiadać wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne. Ważną kwestią jest też doświadczenie. Zazwyczaj osoba zajmująca to stanowisko musi odbyć staż adaptacyjny albo test umiejętności. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Konserwator powinien cechować się: umiejętnością analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, a także być dyspozycyjny, spostrzegawczy, solidny, zdyscyplinowany, odporny na warunki środowiska pracy, a także umieć pracować w zespole.


WARUNKI PRACY

Pracownik ten nie może mieć przeciwwskazań do pracy fizycznej. Miejscem pracy konserwatora jest dany obiekt lub praca na zewnątrz. Praca wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Praca jest samodzielna, tylko pod nadzorem i wymaga zaangażowania od pracownika.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Konserwator może być zatrudniony, np. we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach administracji, placówkach oświaty.


ZAROBKI

Wysokość gratyfikacji tego pracownika to około 1200 zł.- 2000 zł miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Konserwator

zobacz więcej ofert pracy dla Konserwator