Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Operator Koparki

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Operator koparki jest operatorem maszyn do robót ziemnych wyspecjalizowanym w obsłudze i wykorzystaniu koparki celem realizacji projektów drogowych, budowlanych, etc. Osoba obsadzona na tym stanowisku wykonuje prace ziemne, weryfikuje wskazania urządzeń pomiarowych, reaguje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Operator koparki ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i wszystkich osób przebywających w obrębie miejsca jego pracy - urządzenia i maszyny które w nich wykorzystuje odznaczają się dużymi gabarytami i masą własną w przedziale od kilku do kilkudziesięciu ton co stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo w przypadku kolizji, etc.


WYMAGANIA

Niezbędne kwalifikacje zawodowe, wymagane od osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w charakterze operatora maszyn ziemnych (w tym także operator koparki, koparko-ładowarki, etc.) można pozyskać w toku szkolenia zawodowego i uzyskania stosownego certyfikatu. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe, pozyskane przez kandydata w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie pełnionych obowiązków. Cechy personalne niezbędne na tym stanowisku to odpowiedzialność, umiejętność koncentracji i efektywnej pracy w zespole.


WARUNKI PRACY

Praca operatora koparki odbywa się na placu budowy, w trakcie prac wymagających wykorzystanie ciężkiego sprzętu. Pracę operatora na bieżąco nadzoruje brygadzista, kierownik zmiany, etc. Dzień roboczy trwa zwykle od 10 do 12 godzin.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy budowlane, budowlano-remontowe, etc.


ZAROBKI

Stawki za godzinę pracy operatora koparki lub koparko-ładowarki wahają się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych netto.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Operator Koparki

zobacz więcej ofert pracy dla Operator Koparki