Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Windykator

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

W najszerszym ujęciu windykatorem jest osoba zajmująca się egzekwowaniem niespłaconych należności w imieniu wierzyciela i z jego upoważnienia. Prawo polskie nie reguluje w bezpośredni sposób ani definicji zawodu, ani też zakresu praw i obowiązków windykatorów. Z pewnością jednak windykatorzy zobowiązani są do postępowania w granicach prawa i jemu podlegają. W ich pracy wykorzystywane są między innymi przepisy kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu administracyjnego, kodeksu rodzinno-opiekuńczego i wielu innych aktów prawnych, ich dobór jest uzależniony od charakteru danej sytuacji. Niezwykle ważny jest fakt, iż windykator w zakresie swoich uprawnień jest raczej negocjatorem mającym na celu niedopuszczenie do zgłoszenia sprawy do sądu - w teorii więc działa on nie tylko w interesie wierzyciela, ale i dłużnika.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze windykatora nie stawia się ścisłych, formalnych wymogów, dających dostęp do wykonywania zawodu. Preferowane są jednak osoby posiadające wykształcenie wyższe - humanistyczne, najlepiej pozyskane w ramach studiów prawniczych, niekoniecznie zaś popartych aplikacją. Umiejętności negocjacyjne i znajomość technik perswazyjnych to największe atuty potencjalnych windykatorów - wewnętrzne szkolenie i pozyskiwane z czasem doświadczenie skupia się wokół tych właśnie umiejętności.


WARUNKI PRACY

Praca windykatora odbywa się w różnych miejscach, o różnym czasie. Kolejni klienci to kolejne wyzwania, dlatego też trudno sprecyzować miejsce i charakter pełnionych obowiązków. Praca windykatora to ciągłe negocjacje, częste kontakty pośrednie i bezpośrednie, pozyskiwanie informacji o dłużniku, etc.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy windykacyjne na terenie całego kraju.


ZAROBKI

Zarobki windykatorów są zależne od ich osiągnięć - największy wpływ na ich wysokość ma system prowizyjny - od wartości długu przez nich egzekwowanego.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Windykator

zobacz więcej ofert pracy dla Windykator