NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Produkcji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista Inżynier Produkcji to osoba, która odpowiada za tworzenie i rozwój nowych linii montażowych/produkcyjnych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy m.in.: wdrażanie, monitorowanie i kontrola pakietu technicznego (określa metodę wytwarzania/ montażu), identyfikowanie i analizowanie bieżących problemów z zakresu inżynierii produkcji, proponowanie i wdrażanie rozwiązań obejmujących zmiany w procesach i narzędziach, przygotowywanie raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych, analizowanie i proponowanie działań usprawniających, kontrola nad dokumentacją procesu produkcji (tworzenie standardów i instrukcji stanowiskowych, aktualizacja i standaryzacja), stałe ulepszanie procesów produkcyjnych w obszarze: jakości, precyzji dostaw, produktywności, bezpieczeństwa oraz redukcji kosztów oraz szkolenie pracowników, opracowywanie reklamacji.


WYMAGANIA

Specjalista Inżynier Produkcji powinien mieć wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria produkcji) oraz dobrze znać j. angielski i obsługę komputera. Mile widziane, co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku Inżyniera Produkcji lub technologa. Poza tym ważną kwestią jest też znajomość zagadnień i procedur związanych z organizacja i planowaniem produkcji, zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych, umiejętność zarządzania zasobami produkcyjnymi, a także cyklu produkcyjnego i zaopatrzeniowego oraz metod statystycznych i znajomość zasad BHP. Pracownik ten powinien cechować się również: zdolnościami negocjacyjnymi i technicznymi, odpowiedzialnością, sumiennością, precyzyjnością, dużą komunikatywnością, samodzielnością. A także zdolnością do podejmowania zdecydowanych działań, otwartością na nowe rozwiązania, odpornością na stres, bardzo dobrą organizacją pracy i umiejętnością pracy w zespole.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest przedsiębiorstwo - hala produkcyjna oraz biuro. Czas pracy zazwyczaj ośmio - godzinny. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne pod nadzorem. Pracownik ma dość duży kontakt z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresowe. Istnieje możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia itd.) oraz możliwość awansu np. na Kierownika ds. Planowania Produkcji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista Inżynier Produkcji może pracować np.: w sektorze FMCG, w koncernach - fabrykach komponentów samochodowych, urządzeń automatyzacji procesów technologicznych, produkcji opakowań oraz w przemyśle elektrotechnicznym i produkcji AGD.


ZAROBKI

Specjalista Inżynier Produkcji zarabia w granicach od 3 tys. zł - 15 tys. zł, i wyżej. Wśród innych dodatków są m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia, samochód.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Produkcji

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier Produkcji