Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Operator Produkcji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik Operator Produkcji jest wykwalifikowanym członkiem personelu produkcyjnego, odpowiedzialnym za bieżącą obsługę urządzeń, wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Operator produkcji częstokroć jest odpowiedzialny za nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania taśmy produkcyjnej. Osoba obsadzona na tym stanowisku, jako najbardziej doświadczona i posiadająca największą wiedzę spośród personelu hali produkcyjnej, na temat umiejscowionych w niej urządzeń, ma obowiązek informowania serwisantów, zatrudnionych w przedsiębiorstwie o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu maszyn. Operator produkcji monitoruje wartości wskazywane przez urządzenia pomiarowe i weryfikuje ich zgodność z ogólnie przyjętymi normami, a także modyfikuje ustawienia sprzętu celem zapewnienia ich maksymalnej wydajności i zminimalizowania zużycia części mechanicznych.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych, stawianych przed osobami aplikującymi na stanowisko operatora produkcji znajduje się przede wszystkim wymóg posiadania średniego lub wyższego wykształcenia technicznego, oraz, w zależności od charakteru produkcji i rodzaju wykorzystywanych urządzeń, wymaganych uprawnień. Równie istotne w oczach potencjalnych pracodawców jest jednak posiadane doświadczenie w obsłudze tego rodzaju sprzętu, co najmniej kilkuletnie, zdobyte w przedsiębiorstwie zajmującym się tym samym, lub zbliżonym sektorem produkcji. Osoby zainteresowane pracą w tym charakterze powinny posiadać cechy personalne, umożliwiające efektywną pracę w zespole, a także angażować się w wypełnianiu powierzonych obowiązków – od poprawności wykonywanych przez nich czynności zależy bezpieczeństwo pozostałych pracowników produkcji.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy operatora produkcji jest przestrzeń hali produkcyjnej, pracownik zajmuje się bieżącą obsługą i monitorowaniem zmiennych sprzętu, w razie potrzeby udzielając pozostałym pracownikom wskazówek, dotyczących jego obsługi.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko operatora produkcji funkcjonuje oczywiście w przedsiębiorstwach produkcyjnych.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku kształtują się na poziomie 2500 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Operator Produkcji

zobacz więcej ofert pracy dla Pracownik Operator Produkcji