Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Robotnik Produkcyjny

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Robotnik produkcyjny – osoba, która pracuje w dziale produkcji, zazwyczaj na magazynie. Osoba na tym stanowisku wykonuje powtarzające się czynności, może być także zobowiązana do raportowania, wprowadzania informacji do systemu.


WYMAGANIA

Robotnik produkcyjny powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy istotne jest posiadanie uprawnienia na wózki widłowe. Robotnik produkcyjny powinien być osobą sumienną, dokładną, sprawną fizycznie oraz ważne jest posiadanie doświadczenia w pracy na magazynie.


WARUNKI PRACY

Robotnik produkcyjny pracuje na magazynie. Praca ta nie należy do łatwych. W przypadku pracy na magazynie każdy robotnik ma własne stanowisko pracy - ogólne zasady organizacji stanowisk prze­widują: wydzielenie powierzchni sali produkcyjnej pod urządzenie stanowiska roboczego, wyposażenie stanowiska w maszyny, urządzenia lub narzędzia pracy niezbędne do wykonywania określonych operacji, odpowiednie oświetlenie stanowiska roboczego, racjonalne rozmieszczenie narzędzi i przedmiotów pracy na stanowi­sku roboczym, zapewnienie właściwego transportu przedmiotów pracy między sta­nowiskami (dopływu i odbioru przedmiotów pracy), uwzględnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, obsadzenie stanowisk przez osoby posiadające kwalifikacje konieczne do wykonywania danej pracy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracy na tym stanowisku można szukać we wszelkiego typu halach produkcyjnych i magazynach.


ZAROBKI

Zarobki robotnika produkcyjnego wahają się od 1650 zł do 2752 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Robotnik Produkcyjny

zobacz więcej ofert pracy dla Robotnik Produkcyjny