Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Kontroli Jakości

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiada za kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego i zapewnienie odpowiedniej jakości wytworzonych produktów, zgodnie z obowiązującymi normami ISO i wymaganiami odbiorców. Określa standardy, które będzie musiał spełnić finalny produkt i dobrać narzędzia oraz model produkcji, który zapewni osiągnięcie tego celu. Na podstawie tych ustaleń tworzy kompleksowy plan procesu produkcji oraz dokonuje niezbędnych zmian w trakcie jego trwania. Te działania zapobiegają wytworzeniu towarów o gorszej jakości niż oczekiwana.

Kontrola jakości dotyczy każdego stadium produkcji: od momentu otrzymania materiałów i półproduktów,  przez cały proces wytwarzania produktów,  odbiór i sprawdzenie ich zgodności z normami ISO, aż do weryfikacji prawidłowości późniejszego magazynowania i transportu. Z każdego z tych etapów sporządza odpowiednią dokumentację.

WYMAGANIA

Kontroler jakości powinien mieć wykształcenie wyższe, a największe szanse na pracę w tym zawodzie mają osoby, które ukończyły uczelnię o profilu technicznym i  posiadające niezbędną, specjalistyczną  wiedzę na temat przebiegu procesu produkcyjnego. Dużym atutem będzie znajomość języków obcych. Cały czas musi rozwijać swoje kwalifikacje, zbierać informacje o potrzebach rynku i nowych wymogach obowiązujących w technologii produkcji towarów.

Jest najważniejszą osobą, która odpowiada za jakość wytwarzanych produktów, dlatego w tej pracy przydadzą się predyspozycje przywódcze, umiejętność zarządzania zespołem i sprawnego rozdzielania zadań pomiędzy innych pracowników. Ważne są także: zdolność analizy i wyciągania wniosków, umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji, konsekwencja w działaniu oraz rzetelność, dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

Przeciwwskazaniem do pracy na tym stanowisku mogą być problemy ze słuchem lub wzrokiem. Kontroler musi bowiem odznaczać się dobrą kondycją fizyczną.

WARUNKI PRACY

Kontroler jakości pracuje częściowo w biurze, gdzie przygotowuje plan działań, który później będzie wdrażany oraz niezbędną dokumentację. Spędza też sporo czasu na hali produkcyjnej, w laboratorium czy magazynie.  Na etapie planowania procesu produkcji pracuje indywidualnie, potem dochodzi praca z zespołem i konieczność koordynowania działań podwładnych.  Kontakt z ludźmi może obejmować także klientów, którzy zgłaszają reklamacje lub oczekują wyjaśnień co do jakości wykonanych produktów.

Praca najczęściej jest jednozmianowa, ale są zakłady, które funkcjonują całą dobę oraz w weekendy np. drukarnie. Wówczas trzeba być przygotowanym na pracę w różnych godzinach. W zależności od zakładu, może pojawić się ryzyko styczności ze szkodliwymi substancjami np. toksynami czy innymi preparatami chemicznymi.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kontroler jakości może znaleźć pracę we wszystkich firmach i zakładach zajmujących się wytwarzaniem produktów. W nich istnieje zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą potrafili usprawnić proces produkcyjny, a w ten sposób ponieść jakość oferowanych towarów.

ZAROBKI

Kontrolerzy jakości mogą liczyć na całkiem atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby pracujące w tym zawodzie i odpowiedzialne za przebieg procesu produkcji oraz kontrolę końcową jakości produktów zarabiają znacznie powyżej średniej krajowej – ok. 5,1 tys. zł brutto.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Kontroli Jakości

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Kontroli Jakości