Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Technolog Drewna

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technolog drewna jest specjalistą wykwalifikowanym w zakresie technologii wykorzystywanych na obszarze zakładów przemysłu drzewnego. W praktyce obowiązki osoby zatrudnionej w tym charakterze mogą sprowadzać się do kontrolowania i nadzorowania czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy, organizowania warunków do wykorzystywania najnowszych technologii i wdrażania tychże w obrębie zakładu, w którym dana osoba została zatrudniona. Często osoby posiadające tego rodzaju wykształcenie obsadzane są na stanowiskach kierowniczych w tego typu zakładach, a do ich obowiązków należy opracowywanie standardów jakości, wewnętrznych norm i procedur obowiązujących na terenie zakładu, a także wprowadzanie i ciągłe modernizowanie technologii obróbki drewna. Jako najlepiej wykwalifikowana i najbardziej doświadczona osoba w tym zakresie, technolog drewna realizuje także najtrudniejsze zadania z obszaru analizy gatunków drewna, ich klasyfikacji i oceny przydatności w procesie produkcji.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem kwalifikacyjnym, stawianym przed osobami aplikującymi na stanowisko technologa drewna jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego na akademii rolniczej lub politechnice, na kierunku technologia drewna. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie kandydata, pozyskane w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. W przypadku osób aplikujących na stanowiska kierownicze niezwykle ważnymi okażą się zdolności zarządzania kapitałem ludzkim. Technolog drewna wykonuje szereg czynności o charakterze analitycznym, często realizowanych w przestrzeni laboratoryjnej, dlatego też zdolności numeryczne i analityczne będą dodatkowym atutem. Obsługa komputera na poziomie ponadpodstawowym będzie w tym przypadku także wymagana.


WARUNKI PRACY

Przestrzenią roboczą technologów drewna są zwykle zakłady obróbki i przetwórstwa drewna, przestrzeń laboratoryjna i produkcyjna tychże przedsiębiorstw.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w charakterze technologa drewna stwarzają wcześniej wspomniane zakłady pracy i przedsiębiorstwa produkcyjne i przemysłowe.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku utrzymują się na średnim poziomie 4000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Technolog Drewna

zobacz więcej ofert pracy dla Technolog Drewna