Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inspektor weterynaryjny

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Nadrzędnym zadaniem inspektora weterynaryjnego jest ochrona zdrowia publicznego. Jego najważniejsze zadania to ochrona zdrowia zwierząt, a także kontrola bezpieczeństwa różnorodnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne. Wymaga od kandydatów dużej wiedzy, dokładności, odporności na stres i dyspozycyjności. W trudnych przypadkach działania inspektorów może wspierać policja.

CZYM ZAJMUJE SIĘ INSPEKTOR WETERYNARYJNY?

Przedstawicielom tego zawodu przypisuje się bardzo szeroki zakres obowiązków. Inspektor weterynaryjny kontroluje między innymi poszczególne jednostki (np. ubojnie, gospodarstwa), których działalność związana jest z wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego. Do jego zadań należy także zwalczanie chorób zakaźnych, ich wykrywanie i monitoring.

W kompetencjach inspektora weterynarii znajduje się również nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu, przestrzeganiem przepisów o ich ochronie. Kontroluje, w jakich warunkach są transportowane.

INSPEKTOR WETERYNARYJNY – WYMAGANIA

W ofertach pracy dla inspektora weterynaryjnego pojawia się wymóg posiadania wykształcenia lekarza weterynarii z prawem do wykonywania zawodu, wyższego weterynaryjnego lub wyższego zootechnicznego.

Kolejnymi warunkami, stawianymi przed kandydatami jest posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych. Konieczne jest także, by kandydat nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat powinien wykazać się również znajomością aktualnych przepisów weterynaryjnych.

Praca wiąże się z wykonywaniem czynności biurowych – stąd konieczna jest umiejętność obsługi komputerów i podstawowych programów tekstowych i kalkulacyjnych. Osoba aplikująca na to stanowisko powinna posiadać prawo jazdy, ponieważ praca inspektora wymaga częstych wyjazdów.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Miejsca zatrudnienia w tym zawodzie oferuje Główny Inspektorat Weterynarii, któremu podlegają Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, a także oddziały powiatowe. Ostatnią jednostką terenową są Graniczne Inspektoraty Weterynarii. W zależności od organizacji zakres obowiązków może się nieco różnić, wszędzie jednak nadrzędne zadanie stanowi ochrona zdrowia publicznego.

INSPEKTOR WETERYNARYJNY – ZAROBKI

Zarobki na stanowisku powiatowego inspektora weterynaryjnego do lipca 2019 roku wynosiły ok. 2100 – 2500 zł netto. W wyniku organizowanych protestów w związku z niezadowoleniem pracowników co do wysokości wynagrodzenia, udało się wywalczyć zmiany. Od 1 sierpnia 2019 nastąpiły podwyżki w wysokości około 630 zł na etat. Planowane jest również wsparcie finansowe na kolejne lata.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inspektor weterynaryjny

zobacz więcej ofert pracy dla Inspektor weterynaryjny