Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Zootechnik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zootechnik zajmuje się nadzorem oraz zapewnia opiekę będącym pod jego pieczą zwierzętom znajdującym się na fermach, w hodowlach czy ogrodach zoologicznych. Dba o odpowiedni dobór pasz, dobre warunki życia zwierząt, podaje szczepionki, jest przy porodach. Współpracuje z weterynarzami, ale głównie zajmuje się zwierzętami zdrowymi.

WYMAGANIA

Zootechnik musi posiadać kierunkowe wykształcenie, przynajmniej średnie, czyli ukończone technikum. Coraz więcej osób decyduje się jednak na podjęcie studiów wyższych i uzyskanie dyplomu magistra inżyniera w tej dziedzinie. Często ważna jest specjalizacja, która warunkuje posiadanie umiejętności niezbędnych do pracy w konkretnym obszarze, jak np. hodowla czy rozpłód zwierząt.

Pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata i jego predyspozycje osobowe związane z umiejętnością codziennej pracy ze zwierzętami i zrozumieniem specyfiki funkcjonowania poszczególnych gatunków. Zootechnik musi także znać regulacje prawne, zwłaszcza unijne, dotyczące postępowania ze zwierzętami.

WARUNKI PRACY

Praca zootechnika wykonywania jest na miejscu (ferma, hodowla, schronisko, ogród zoologiczny) i obejmuje codzienne przebywanie ze zwierzętami. Może być wykonywana samodzielnie lub w większym zespole. Na stanowiskach kierowniczych zootechnik odpowiada nie tylko za opiekę nad zwierzętami, ale także za zarządzanie personelem, zatrudnienie nowych pracowników i raportowanie wyników pracy.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Osoba z wykształceniem zootechnicznym może pracować w miejscach, które związane są z obecnością zwierząt – od hurtowni i sklepów zoologicznych po hodowle, a także ogrody zoologiczne, stacje badawcze, rezerwaty, lasy państwowe, schroniska itd.

ZAROBKI

Zarobki zootechnika są trudne do uściślenia, dlatego niełatwo jest podać średnią krajową w tej branży. Wynagrodzenie zazwyczaj różni się w zależności od regionu, miejsca pracy oraz zakresu i poziomu skomplikowania wykonywanych obowiązków.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Zootechnik

zobacz więcej ofert pracy dla Zootechnik