Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Mistrz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Mistrz - tytuł przyznawany osobie, która osiągnęła najwyższy stopień wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie; ciesząca się swoistym autorytetem i będąca wzorem do naśladowania, dzięki czemu posiada pozycję/stanowisko, które wyróżnia ją spośród ogółu. Mianem tym określa się też wykwalifikowanego pracownika, który sprawuje nadzór nad produkcją w danym dziale.


WYMAGANIA

Aby uzyskać stopień mistrza należy posiadać: tytuł czeladnika, 6 - letnie doświadczenie zawodowe, wykształcenie co najmniej zawodowe. Po ukończeniu kursu pedagogicznego dla mistrzów, może szkolić uczniów i przygotowywać ich do zawodu. Osoba będąca mistrzem powinna charakteryzować się: bardzo dobrą organizacją pracy, determinacją w dążeniu do celu oraz umiejętnością pracy w grupie.


WARUNKI PRACY

Osoby z tytułem mistrza mogą pracować w warsztatach, zakładach produkcyjnych i usługowych. Mistrz pracuje w zespole w pomieszczeniu zamkniętym. Często zdarza się, że mistrz ma do czynienia z różnego rodzaju chemikaliami, dlatego miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Mistrz może szukać pracy w różnego typu firmach produkcyjnych i usługowych, gdzie potrzebny jest pracownik odpowiedzialny za organizację pracy oraz nadzór nad prowadzonymi pracami.


ZAROBKI

Zarobki mistrza zależą od prestiżu firmy i doświadczenia zawodowego. Pensje mistrzów oscylują powyżej średniej krajowej.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Mistrz

zobacz więcej ofert pracy dla Mistrz