Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Serwisant

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Serwisant jest pracownikiem odpowiedzialnym za poprawne funkcjonowanie sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa lub firmy. Osoba obsadzona na tym stanowisku monitoruje bieżący stan techniczny maszyn i urządzeń, przechowuje jego dokumentację techniczną i wykonuje ewentualne prace naprawcze, jeśli sprzęt takiej naprawy wymaga. Serwisant to osoba czynnie zaangażowana w organizowanie technicznych warunków dla prowadzonej przez firmę działalności. Do jego obowiązków należy wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, organizowania napraw gwarancyjnych i sporządzanie raportów z prowadzonych działań na ręce bezpośrednich przełożonych – w tym przypadku kierownika do spraw technicznych. Serwisant to zazwyczaj osoba wyspecjalizowana w obsłudze technicznej określonej grupy urządzeń, wykorzystywanych w konkretnej branży.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przed kandydatami na stanowisko serwisanta najważniejszą jest bez wątpienia kwestia wykształcenia; serwisant powinien legitymować się wykształceniem średnim technicznym. Wiedza z zakresu używanych na terenie przedsiębiorstwa technologii i urządzeń jest także wymagana, podobnie jak umiejętność obsługi komputera. Osoba zainteresowana pracą w charakterze serwisanta musi posiadać cechy personalne, umożliwiające efektywną pracę w zespole, a także być osobą zaangażowaną w wypełnianiu powierzonych obowiązków. Na serwisancie spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, a więc i bezpieczeństwo pracowników z nich korzystających.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy serwisanta jest przestrzeń firmy lub przedsiębiorstwa, w którym został zatrudniony. Osoba zatrudniona na tym stanowisku na bieżąco sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu, a także przeprowadza regularne prace konserwatorskie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko serwisanta funkcjonuje w większości dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, a także w firmach, wykorzystujących sprzęt komputerowy.


ZAROBKI

Zarobki serwisanta rozpoczynają się od 1800 złotych brutto miesięcznie do około 3500 złotych brutto miesięcznie, w zależności od rodzaju obsługiwanego sprzętu.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Serwisant

zobacz więcej ofert pracy dla Serwisant