Lista stanowisk - Technik serwisu

Polecane oferty - Serwis / Technika / Montaż

Technik serwisu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik serwisu jest szeregowym pracownikiem serwisu, odpowiedzialnym za przeprowadzanie bieżących napraw serwisowanego sprzętu, samochodów, etc. Osoba obsadzona na tym stanowisku wykonuje naprawy objęte gwarancją i pogwarancyjne, a także sporządza szczegółową dokumentację z wykonywanych czynności. Stanowisko funkcjonuje w wielu branżach; począwszy od motoryzacyjnej, na informatycznej i telekomunikacyjnej kończąc. Technik serwisu jest osobą wykwalifikowaną w zakresie obsługi i serwisowania określonego sprzętu, co wynika z posiadanego przez nią wykształcenia o profilu technicznym. Osoba obsadzona na tym stanowisku kontaktuje się także bezpośrednio z klientami, konsultując zakres prowadzonych napraw.


WYMAGANIA

Wśród podstawowych wymagań, stawianych przed osobami ubiegającymi się o przyjęcie na stanowisko technika serwisu znajduje się przede wszystkim konieczność posiadania co najmniej średniego wykształcenia technicznego (w przypadku serwisów samochodowych), lub wyższego (w przypadku serwisów informatycznych, telekomunikacyjnych, etc.). Osoba obsadzona na tym stanowisku musi posiadać wieloletnie doświadczenie w obsłudze i naprawie określonej grupy urządzeń, a także cechy personalne, pozwalające na efektywną pracę w zespole, oraz bezpośrednio z klientem. Konieczna będzie w tym przypadku także zdolność obsługi specjalistycznych urządzeń i aparatury, wykorzystywanej w pracach naprawczych, oraz umiejętność obsługi komputera na poziomie ponadpodstawowym. Dodatkowe wymagania mogą płynąć z charakterystyki branży, w której dana osoba poszukuje zatrudnienia.


WARUNKI PRACY

Praca technika serwisu jest pracą, którą możemy zaliczyć do pracy fizycznej (w przypadku serwisu samochodowego), lecz osoby zatrudnione w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i pochodnych podejmują obowiązki o wyższej skali trudności i posiadające znamiona pracy intelektualnej. W drugim przypadku konieczne będą zdolności analityczne i numeryczne, pozwalające na wykonywanie zaawansowanych obliczeń i analiz.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko technika serwisu, jak wspomniano wyżej, występuje przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, informatycznej, telekomunikacyjnej, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych różnego rodzaju.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych brutto miesięcznie.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Serwis / Technika / Montaż