NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu to osoba, która nadzoruje działalność działu zajmującego się sprzedażą i marketingiem. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nadzór nad pracą podległego personelu, opracowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań marketingowych, sporządzanie raportów, zestawień i analiz, ustalanie budżetu, planu sprzedaży oraz wprowadzanie produktów na rynek oraz badanie poziomu akceptacji produktu przez konsumentów. A także osoba ta, reprezentuje interesy firmy poprzez podtrzymywanie i rozwijanie pozytywnych kontaktów handlowych z kontrahentami i klientami firmy, przeprowadza rozmowy handlowe, tworzy oferty, prowadzi negocjacje i finalizuje kontrakty, uczestniczy w wyjazdach biznesowych, targach, imprezach promocyjnych, pozyskuje nowych klientów, nadzoruje kampanię promującą sprzedaż oraz aktywnie współpracuje z innymi osobami w obrębie działu firmy, oraz z firmami outsourcingowymi (agencje reklamowe, PR, itp.) i firmami współpracującymi (partnerami, dealerami, itp.).


WYMAGANIA

Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu powinien mieć wykształcenie wyższe o kierunku, np. ekonomia, zarządzanie i marketing oraz bardzo dobrą znajomość j. angielskiego (niekiedy dodatkowo innego obcego języka), obsługi komputera, wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania i podstaw prawa. Ważną kwestią jest też kilkuletnie doświadczenie w zakresie marketingu (promocja, reklama) oraz doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i znajomość rynku sprzedaży / branży. Poza tym, pracownik ten powinien również cechować się, m.in.: zdolnościami negocjacyjnymi, przywódczymi, odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością, kreatywnością, samodzielnością, wysoką kulturą osobistą oraz przedsiębiorczością, a także umiejętnościami strategicznymi i umiejętnością kierowania kapitałem ludzkim. Warto podkreślić, że wśród osób zatrudnianych na tym stanowisku zauważalna jest przewaga kandydatów z branży FMCG (dóbr szybko zbywalnych), firm produkcyjnych oraz z agencji reklamowych.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest firma, biuro oraz spotkania z kontrahentami, targi. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Czas pracy zazwyczaj ośmiogodzinny. Osoba na tym stanowisku ma dość duży kontakt z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresowe. Średni wiek kandydatów zajmujących to stanowisko wynosi 27-33 lata. Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.) oraz możliwość awansu, np. na: dyrektora ds. marketingu (marketingu i sprzedaży), dyrektora zarządzającego i dyrektora generalnego. Zwieńczeniem kariery może być stanowisko prezesa / CEO firmy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu może pracować, np.: w obszarze konsultingu HR, w branży: spożywczej, kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, AGD, it, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, w przemyśle elektrotechnicznym, czyli w firmach produkcyjnych lub usługowych.


ZAROBKI

Wynagrodzenie kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu kształtuje się od 4,500 zł do 17 tys. zł. + premie i bonusy zależne od wyników oraz od sukcesów całego zespołu (np. podpisania umowy z klientem, przekroczenia danego poziomu sprzedaży). Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia, samochód. Pracownik ten zarabia więcej - w dużych, rentownych firmach.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu