CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zakres obowiązków kierownika regionalnego do spraw obsługi małych przedsiębiorstw jest bardzo zbliżony do obszaru kompetencji kierownika ds. obsługi małych przedsiębiorstw, z tą jedynie różnicą, że osoba obsadzona na pierwszym stanowisku obejmuje swoją jurysdykcją wyłącznie wyznaczony oddział lub oddziały, zawierające się w danym regionie. Kierownik nawiązuje kontakty ze strategicznymi, z punktu widzenia oddziału, przedsiębiorstwami, nadzoruje i koordynuje całokształt procesów, związanych z bieżącą obsługą małych przedsiębiorstw. Kierownik opracowuje wewnętrzne normy i procedury, mające zapewnić maksymalną wydajność obsługi małych przedsiębiorstw na zarządzanym obszarze, a także, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, organizuje szkolenia dla nowych pracowników. Wszystkie działania kierownika muszą pozostawać w zgodzie z ogólną polityką firmy lub instytucji, osoba obsadzona na tym stanowisku analizuje wyniki finansowe zarządzanego działu i składa raporty na ręce bezpośrednich przełożonych – w tym przypadku kierownika regionu.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych, stawianych przed osobami aplikującymi na stanowisko kierownika regionalnego ds. obsługi małych przedsiębiorstw, najważniejszą pozostaje kwestia posiadanego przez nie wykształcenia – preferowani są kandydaci posiadający wykształcenie wyższe ekonomiczne, zdobyte na kierunku takim jak marketing i zarządzanie lub podobnym. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierownika działu jest także wymagane. Kierowniczy charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, szeroki zakres kompetencji zaś zdolność podejmowania strategicznych decyzji i dogłębną znajomość branży, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego rynku.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika jest przestrzeń biurowa oddziału regionalnego, większość obowiązków osoby zatrudnionej w tym charakterze, jest wykonywana za pośrednictwem systemu komputerowego. Kierownik kontaktuje się osobiście ze strategicznymi klientami, a także ze zwierzchnikami regionalnymi i szczebla centralnego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w firmach i instytucjach, których działalność ma charakter ogólnokrajowy i wykorzystujących oddziały regionalne, przede wszystkim należących do branży bankowości i ubezpieczeniowej.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku szacowane są na około 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie.