Lista stanowisk - Kierownik Sektora Marketu

Polecane oferty - Sprzedaż / Obsługa klienta

Kierownik Sektora Marketu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik Sektora Marketu to osoba odpowiedzialna za organizację i dobre funkcjonowanie sektora w sklepie wielobranżowym. Do głównych zadań pracownika tego należy, m.in.: rekrutacja, szkolenia, management zespołu podległych pracowników, tworzenie polityki handlowej sektora i realizacja jej założeń, dostosowanie oferty handlowej do potrzeb rynku, odpowiedzialność za wyniki ekonomiczne swojego sektora ( przychody, koszty, zapas, wynik ekonomiczny), współudział w zarządzaniu sklepem.


WYMAGANIA

Kierownik Sektora Marketu powinien mieć minimum wykształcenie średnie, preferowane wyższe (np. ekonomia, zarządzanie) oraz musi znać dobrze obsługę komputera i język angielski. Mile widziane jest kilkuletnie doświadczenie w handlu i w zarządzaniu personelem oraz znajomość technik sprzedaży (usługi, produkty, B2B). Osoba na tym stanowisku powinna także cechować się, m.in.: zdolnościami przywódczymi, dużą komunikatywnością, samodzielnością i zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, a także przedsiębiorczością, kreatywnym rozwiązywaniem problemów, bardzo dobrą organizacją pracy i umiejętnością zarządzania zespołem pracowników oraz odpornością na stres.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika sektora marketu jest pomieszczenie zamknięte, tj. biuro marketu i sektor sklepu. Jest to stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Praca ta wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Czas pracy ośmiogodzinny. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia) oraz awansu. Pracownik powinien śledzić wskaźniki ekonomiczne i trendy w sprzedaży.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik Sektora Marketu może pracować w branży: sprzedaż i handel, sieci handlowe.


ZAROBKI

Pensja kierownika sektora marketu waha się w granicach od 2 tys. zł do 4,500 zł i wyżej + premia. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Sprzedaż / Obsługa klienta