Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Sieci Sprzedaży

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik sieci sprzedaży jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie poprawnego funkcjonowania i rozwoju sieci sprzedaży. Osoba obsadzona na tym stanowisku monitoruje bieżące otoczenie rynkowe poszukując możliwych ścieżek rozwoju firmy, otwarcia nowych rynków zbytu lub poszerzenia dotychczas istniejących. Kierownik sieci sprzedaży nadzoruje prace podległego personelu specjalistów, opracowuje wewnętrzne procedury, mające zmaksymalizować efektywność ich pracy. Zatrudniona w tym charakterze osoba dba o zachowanie najwyższych standardów wśród wszystkich punktów sprzedaży – uczestniczy w procesie rekrutowania nowych pracowników, analizuje i kontroluje wyniki sprzedaży każdego spośród elementów sieci, a także opracowuje plany rozwoju tychże w celu zmaksymalizowania przynoszonych przez nie zysków.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych, stawianych przed kandydatami na stanowisko kierownika sieci sprzedaży, szczególną uwagę zwraca się na kwestię posiadanego przez nich wykształcenia – preferowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, na kierunku takim jak marketing i zarządzanie, lub podobnym. Co najmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z organizacją sieci sprzedaży w dużej firmie jest równie istotne. Osoba zainteresowana pracą na tym stanowisku powinna posiadać zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, podejmowania strategicznych decyzji, planowania długofalowych strategii działania i cechy personalne takie jak odpowiedzialność, skrupulatność, etc. Konieczne będzie w tym przypadku rozeznanie w bieżącym otoczeniu rynkowym, oraz specyfice branży. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać umiejętność obsługi komputera na poziomie co najmniej podstawowym.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika sieci sprzedaży jest przede wszystkim przestrzeń biurowa centrali firmy, kierownik nadzoruje zdalnie generowane przez poszczególne jednostki wyniki finansowe i opracowuje strategie ich rozwoju.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w firmach należących do wielu branży, i rozprowadzających swoje produkty za pośrednictwem sieci sprzedaży.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku sięgają kwoty 10000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Sieci Sprzedaży

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Sieci Sprzedaży