Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Partner Biznesowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Partner biznesowy to osoba fizyczna lub prawna prowadząca współpracę z inną osobą lub firmą na zasadzie obopólnej korzyści. W większości ogłoszeń, pojawiających się na łamach portali internetowych, znajdziemy informacje o poszukiwaniu partnerów biznesowych przez duże, dobrze prosperujące firmy lub przedsiębiorstwa, posiadające sieci przedstawicielstw na terenie całego kraju i chcące rozszerzyć swoją działalność na określonym terenie. W tego typu przypadkach przeważnie poszukiwane są osoby prowadzące działalność gospodarczą, lub zorientowane na jej założenie i chcące podjąć współpracę na zasadach franczyzny lub podobnej. Franchising to dość popularny w dzisiejszych czasach proceder, przeważnie polegający na przejęciu przez franczyznobiorcę praw do korzystania ze znaków handlowych firmy i otworzenia własnego oddziału tejże firmy w swoim lokalu. Część zysków z prowadzonej w ten sposób działalności trafia do macierzystej firmy, będącej właścicielem znaku towarowego, pozostała zaś suma pieniędzy należy do kierownika punktu, który opłaca z niej także zatrudnionych pracowników i inne należności.


WYMAGANIA

Firmy poszukujące partnerów biznesowych lub handlowych przeważnie nie stawiają określonych wymogów formalnych, a jedynie skupiają się na cechach personalnych kandydatów, oraz posiadanych przez nich pomysłów na rozwój działalności firmy. Koniecznym wymogiem jest posiadanie działalności gospodarczej, lub wyraźna chęć jej założenia. Osoby posiadające cechy dobrego partnera biznesowego lub handlowego to osoby odpowiedzialne, zorientowane na osiągnięcie obopólnych korzyści, zaangażowane w wypełnianiu powierzonych obowiązków, zdolne do zarządzania kapitałem ludzkim, samoorganizacji pracy. Są to osoby kreatywne i ambitne, potrafiące podejmować strategiczne decyzje i radzić sobie w trudnych sytuacjach.


WARUNKI PRACY

Warunki pracy w poszczególnych przypadkach partnerstwa różnią się znacząco między sobą, we wcześniej opisywanej współpracy na zasadach franczyzny, osoba zatrudniona pełni obowiązki kierownika punktu sprzedaży lub lokalu, którego umowa dotyczy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Partnerstwo biznesowe i handlowe funkcjonuje w wielu branżach i sektorach rynku.


ZAROBKI

Zarobki są przeważnie określane na zasadach systemu prowizji, dlatego trudne jest ich szacunkowe określenie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Partner Biznesowy

zobacz więcej ofert pracy dla Partner Biznesowy