Lista stanowisk - Tłumacz

Polecane oferty - Tłumaczenia

Tłumacz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony.


WYMAGANIA

Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację. Najczęściej tłumaczeniem zajmują się absolwenci różnego rodzaju studiów językowych. Niezmiernie ważną umiejętnością tłumacza jest też zdolność efektywnego poszukiwania i weryfikowania informacji występujących w tłumaczonym tekście. Pomocną umiejętnością jest też szybkie pisanie bezwzrokowe.


WARUNKI PRACY

Biura tłumaczeń raczej nie przyjmują pracowników na etat. Regułą są umowy zlecenia, jednak są to zlecenia nieregularne i często ich brakuje. Biura zlecają również tłumaczenia studentom i w zasadzie każdemu władającemu biegle językiem obcym i polskim. Jest to często "praca na telefon", czekanie na zlecenia. Warunkiem jest komputer i możliwość odbioru zlecenia pocztą internetową, gdyż bardzo często bywają to zlecenia "na wczoraj". Taką właśnie formę zlecenia przyjmują najczęściej. Czasami potrzebni są tłumacze na spotkania biznesowe czy biznesowo - towarzyskie, konferencje czy targi: tu oprócz fachowości, istotny jest poziom naszej kultury osobistej i prezencja, a także gotowość do wyjazdów. Sposób w jaki pracujemy, ale również forma naszych stosunków ze zleceniodawcą decyduje często o tym, czy jest to zlecenie jednorazowe, czy też nie. Zleceniodawcy potrafią się do tłumacza "przywiązać".MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Tłumacze mogą liczyć na pracę na stałe - w urzędach państwowych, dużych redakcjach gazet i czasopism, radiu, telewizji. Jednak często wystarczy po prostu zgłosić działalność gospodarczą.


ZAROBKI

Trudno jest konkretnie powiedzieć coś o zarobkach - rozbieżności są olbrzymie i zależą od bardzo wielu czynników. Na przykład same tylko stawki tłumaczeń za stronę formatu A4 potrafią wahać się w przedziale od 20 do 40 zł, podobnie potrafią wahać się stawki godzinowe.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Tłumaczenia