Wybrana kategoria

Pomysł na biznes – apteka

2019-11-14

Prowadzenie własnej apteki należy do działalności rejestrowanej. Oznacza to, że zakres i warunki jej funkcjonowania są ustalone prawnie. Sprawdź, czy pomysł na biznes – apteka ma szansę powodzenia.

 

Apteka – jak otworzyć?

 

Apteka to nie po prostu sklep z lekami, ale placówka ochrony zdrowia, zatrudniająca wykwalifikowany personel, świadczący usługi farmaceutyczne. Dlatego tak ważne jest, by każde z tych miejsc spełniało odpowiednie wymagania formalne – leki i wyroby lecznicze były wydawane w sposób zgodny z przeznaczeniem. Ponadto sprzedaż musi być odpowiednio ewidencjonowana, a kadra mieć kwalifikacje potrzebne do sporządzania leków czy doradzania w kwestii ich przyjmowania.

 

Osoba chcąca otworzyć aptekę musi mieć wykształcenie farmaceutyczne – nie wystarczy, że zatrudni odpowiednich pracowników. Ponadto przedsiębiorca wyznacza kierownika apteki – może być nim wyłącznie farmaceuta o co najmniej 5-letnim stażu pracy w aptece (bądź 3-letnim stażu, jeśli jego specjalizacją jest farmacja apteczna). Wszyscy pracownicy sprzedający leki muszą mieć co najmniej tytuł farmaceuty lub technika farmaceutycznego.

 

Przedsiębiorca powinien wybrać typ apteki, jaką chce otworzyć. Te dzielą się bowiem na ogólnodostępne (większość placówek), zakładowe i szpitalne. Oddzielną kategorię stanowią punkty apteczne na terenach wiejskich (w miejscowościach, gdzie nie ma aptek ogólnodostępnych), a także sklepy z wyrobami zielarsko-medycznymi oraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym. Warto jednak pamiętać, że leki i produkty medyczne wydawane na receptę można sprzedawać jedynie w aptekach i w ograniczonym zakresie – punktach aptecznych.

 

Działalność gospodarczą, jaką jest prowadzenie apteki, należy zarejestrować oraz opodatkować. Właściwym numerem PKD podawanym przy rejestracji firmy jest 4773Z (Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach). Aptekę można prowadzić w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej i partnerskiej (wszyscy wspólnicy muszą być jednak farmaceutami).

 

Biznesplan – apteka

 

Zanim otworzysz aptekę, musisz sprostać wymogom formalnym. Konieczne jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności – wydaje je wojewódzki inspektor farmaceutyczny. To spory wydatek, gdyż wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla danego roku.

 

Istnieje szereg ograniczeń dotyczących prowadzenia tego typu działalności. Inspektor nie zezwoli np. na działalność przedsiębiorcy, który prowadzi już 4 apteki ogólnodostępne bądź jest członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą ponad 1% wszystkich aptek znajdujących się na terenie województwa. Ograniczenia dotyczą również lokalizacji nowej placówki – można ją otworzyć, o ile na jedną aptekę w danej gminie przypada co najmniej 3 tys. mieszkańców.

 

Ponadto odległość pomiędzy kolejnymi placówkami musi wynosić minimum 500 m w linii prostej.

 

Kolejnym wydatkiem, jaki trzeba uwzględnić w biznesplanie apteki, jest ten związany z wynajmem/kupnem i przystosowaniem lokalu do tego typu działalności. Musi on spełniać standardy sanitarne i przeciwpożarowe, a także uwzględniać inne wytyczne, np. dotyczące minimalnej powierzchni placówki.

 

Czy apteka to dobry biznes?

 

Wydaje się, że apteka to dochodowy biznes – Polacy są jednym z najczęściej kupujących leki narodem w Europie. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że mniejszym placówkom trudniej utrzymać się na rynku niż aptekom należącym do wielkich sieci farmaceutycznych, gdyż te ostatnie mogą sobie pozwolić na niższe ceny i szerszy wachlarz oferty. Otwierając aptekę, trzeba wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na tego typu placówki w danej okolicy.

 

Warto też pomyśleć o usługach dodatkowych – może opłaci się połączyć wydawanie leków ze sprzedażą kosmetyków i wyrobów ziołowych? Na to, czy pomysł na biznes – apteka się powiedzie, wpływ ma wiele czynników, między innymi ceny, jakość i szybkość obsługi, różnorodność oferty.

 

Przeczytaj także: