Wybrana kategoria

Kariera okiem inżyniera

2019-09-30

1. Co przesądziło o Pana sukcesie podczas rekrutacji?

 

Czytając ogłoszenie o pracy, wiedziałem, że moje umiejętności i zainteresowania odpowiadają wymaganiom stawianym przez pracodawcę. Podczas procesu rekrutacji w naszej firmie, poza kompetencjami i doświadczeniem, oceniana jest również umiejętność pracy w zespole. Pracodawca dba o atmosferę panującą wśród pracowników. Wszyscy mamy też świadomość, że w naszej branży praca zespołowa jest kluczowym czynnikiem sukcesu. W ocenie rekruterów spełniłem wszystkie wymagania i to przesądziło o moim zatrudnieniu.

 

2. Co Pana przekonało do przyjęcia oferty pracy firmy Woodword?

 

Rekrutacja nie opierała się jedynie na sprawdzeniu umiejętności technicznych. Nie byłem pytany o znajomość wzorów czy definicji, raczej weryfikowana była moja umiejętność rozwiązywania problemów. Miałem wrażenie, że uczestniczę w partnerskiej rozmowie, w której obu stronom zależy na zrobieniu dobrego wrażenia. Osoby rekrutujące przedstawiły mi profil firmy, opowiedziały o tym, jak się tutaj pracuje. Zaskoczyło mnie to pozytywnie i przekonało do przyjęcia propozycji pracy.

 

3. Praca inżyniera wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji. W co powinien zainwestować?

 

Warto zainwestować w naukę języków obcych. To, poza kompetencjami technicznymi, może otworzyć nam drzwi do kariery. W firmie Woodword mamy możliwość korzystania z kursów i szkoleń, często związanych z projektami, nad którymi pracujemy. To pozwala nam na podnoszenie kwalifikacji. Sami kształtujemy naszą ścieżkę kariery. Możemy skorzystać z oferowanego przez pracodawcę programu wsparcia kształcenia i uzupełnić naszą edukację o np. studia podyplomowe. Jeśli pracodawca widzi, że jesteśmy ambitni, pomoże nam w podnoszeniu kwalifikacji.

 

4. Czy może Pan poradzić przyszłym inżynierom, jak efektywnie wykorzystać czas studiów?

 

Doświadczenia moje i moich znajomych podpowiadają, że jedną z najważniejszych kwestii jest rozpoczęcie praktyki już na 4. lub 5. roku studiów. To pozwala szybko wkroczyć na rynek pracy. Pomocne w podnoszeniu kompetencji mogą być też koła zainteresowań na studiach. Uczestnictwo w tego typu zajęciach umożliwia rozwój swoich zainteresowań oraz uczy, jak pracować w zespole. Warto również jak najwcześniej zainwestować w naukę języków obcych.

 

5. Jakie cechy powinien mieć dobry inżynier? Kogo chciałby Pan widzieć w swoim zespole?

 

Na początku swojej kariery warto uzbroić się w cierpliwość i pokorę. Często spotykamy się z bardzo roszczeniową postawą u młodych ludzi, którzy stawiają zbyt wysokie wymagania przyszłemu pracodawcy. Z doświadczenia wiem, że jedną z najważniejszych cech dobrego inżyniera jest umiejętność pracy w zespole. Tego wymagają od nas realizowane projekty. Sukces nie jest możliwy do osiągnięcia w pojedynkę.

 

6. Co dyskwalifikuje kandydata na inżyniera?

 

W pracy inżyniera nie sprawdzą się raczej indywidualiści. Wzajemny zawodowy szacunek i umiejętność pracy zespołowej są koniecznością w naszym zawodzie.

Na szczęście są pracodawcy, którzy dbają o zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, umożliwiając skorzystanie z dofinansowania do różnego rodzaju aktywności pozazawodowych i pasji pracowników.

Mariusz Kaleta, inżynier mechanik Woodward Polska Sp. z  o.o.
wywiad przeprowadziła Aleksandra Wesołowska, Praca.pl

Przeczytaj także: