Wybrana kategoria

Zatrudnienie w grupie spółek szansą na większe możliwości rozwoju zawodowego

2021-04-21

Czy praca w grupie spółek daje większe możliwości na rozwój zawodowy niż praca w tradycyjnym przedsiębiorstwie, czy korporacji? W jakim stopniu faktycznie realne są przejścia pracowników między spółkami wchodzącymi w skład grupy? Czy ścieżki kariery w takiej firmie różnią się od typowego planu rozwoju pracownika dużej firmy? Na te pytania próbujemy odpowiedzieć, korzystając z wiedzy Eweliny Klimkowskiej, Specjalistki do Spraw Rekrutacji i Szkoleń firmy BZK Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy BZK.

 

Czym jest i jak funkcjonuje grupa spółek?

 

Przedsiębiorstwa organizują się na wiele różnych sposobów: np. klastry, holdingi, grupy kapitałowe (koncerny), spółki join venture – koncentracja przedsiębiorstw przybiera różne oblicza.

 

Różnice między nimi obejmują kwestie prawne, zależności poszczególnych podmiotów, celu funkcjonowania. Na przykład, firmy tworzące klaster są całkowicie odrębne i mogą ze sobą konkurować, ale mają też łączący je element wspólny – np. razem prowadzą konkretne projekty lub prace rozwojowo-badawcze. Z kolei holdingi tworzone są przez przedsiębiorstwa niekonkurujące ze sobą, w pełni odrębne, ale połączone personalnie lub finansowo.


Z perspektywy zatrudnionego w grupie spółek powiązania między podmiotami czy ich zależności prawno – ekonomiczne mają marginalne znaczenie. Dla pracownika liczą się jego własne warunki zatrudnienia czy liczne benefity pracy w firmie funkcjonującej w grupie spółek. To, co jest również ważne, to fakt, że grupa spółek ma z reguły większe szanse na to, by rozwinąć się na wielu płaszczyznach biznesowych – a to daje ponadprzeciętne możliwości rozwoju. Potwierdza to Ewelina Klimkowska, prezentując Grupę BZK.


Wśród naszych najbardziej rozpoznawalnych firm znajduje się oczywiście Bakoma Sp. z o.o. - jeden z największych polskich producentów jogurtów i innych produktów mlecznych oraz Polskie Młyny S.A. - producent mąki i innych produktów zbożowych. Grupa BZK to jednak wiele więcej podmiotów, które prężnie się rozwijają i mają jedne z bardziej nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Polsce. Są to również: Bioagra S.A., Bioagra-Oil S.A, Komagra Sp. z o.o., BZK Alco S.A., Staoil Sp. z o.o., BZK Group Sp. z o.o. i BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.


Każda ze spółek działa samodzielnie pod względem prawnym i organizacyjnym. Razem tworzą jedną z największych w Polsce grup przemysłu mleczarskiego, zbożowego i paliw odnawialnych. To polski kapitał i status lidera w różnych segmentach rynku przetwórstwa płodów rolnych. Dla osób, które u nas pracują, to również możliwości budowania kariery w różnych spółkach, które choć niezależne, mają pewne cechy wspólne.

 

Rozwój zawodowy pracownika: korzyści pracy w grupie spółek

 

Wymiana wiedzy i doświadczeń między pracownikami z różnych spółek to jedna z najważniejszych i najbardziej wyrazistych korzyści. I to zarówno dla firmy, która może wykorzystać wypracowane w jednej spółce rozwiązania dla innego podmiotu, jak i dla pracownika, który może szybciej zebrać dużą ilość doświadczenia i uczyć się od innych.

 

Ewelina Klimkowska podkreśla, że w Grupie BZK często działa się w ten sposób: W przypadku procesów, które sprawdzają się w danej spółce i jednocześnie nie są specyficzne dla danego rodzaju działalności, staramy się je przenosić i wdrażać również w pozostałych naszych podmiotach. Programy pilotażowe, np. obszarze miękkiego HR, które sprawdziły się w jednej ze spółek i mogą usprawnić działania również w pozostałych podmiotach, są rozszerzane na pozostałe spółki (wszystkie lub ich część).


To na poziomie firmy, a co taka organizacja ma do zaproponowania pracownikowi na poziomie jego własnego rozwoju?


Przede wszystkim dzielenie się wiedzą, wykorzystywanie i wdrażanie sprawdzonych już praktyk w innych spółkach, konsultacje w gronie specjalistów, m.in. w ramach prowadzonych projektów badawczych, działań bieżących i rozwojowych. Taka wymiana pomaga również pracownikom w unikaniu ewentualnych błędów. Wymiana doświadczeń ma bardzo cenny wpływ na funkcjonowanie naszych podmiotów, a co za tym idzie również na możliwości rozwoju naszych pracowników.


Grupa spółek to też – o czym nie można zapominać, zwłaszcza w dobie pandemii – dużo większa ochrona miejsca pracy. O ile w tradycyjnej firmie, jeśli konieczne są zwolnienia związane na przykład ze spadkiem obrotów i zmniejszeniem się zapotrzebowania na pracę, pracownik po prostu otrzymuje wypowiedzenie, o tyle w grupie spółek pracownik ma szansę uniknąć bezrobocia.


Potwierdza to Klimkowska: Zdarza się, że przyczyną zmiany są kwestie reorganizacyjne, np. likwidacja stanowiska w jednej ze spółek. Niezależnie jednak od powodu zmiany stanowiska / spółki, w pracy w grupie spółek istotne jest to, że jeżeli pracownik jest sumienny i zaangażowany w pracę to pracodawca zazwyczaj szuka dla niego innych możliwości pozostania w organizacji, ponieważ w dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż sprawdzony i rzetelny pracownik.

 

Plan rozwoju zawodowego: dlaczego warto go dobrze przemyśleć?

 

Praktycznie każda osoba, dołączając do nowej firmy, ma nadzieję na efektywny i zgodny jej oczekiwaniami rozwój zawodowy, rozumiany najczęściej jako poszerzanie kompetencji bądź awans zawodowy.


Szczegółowe określenie tego, jak będzie wyglądać ścieżka kariery zawodowej pracownika, nie zawsze jest możliwe – zależy to bowiem od jego zdolności, kompetencji i talentów, które nie zawsze są widoczne już w czasie rekrutacji. Potrzeby firmy też mogą się zmieniać. Najważniejsze jest zatem to, by organizacja w ogóle umożliwiała zarówno podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia zawodowe oraz oferowała stanowiska pracy, na które pracownik może przechodzić. W grupach spółek, takich możliwości jest zawsze więcej.


Plan rozwoju naszych pracowników w spółkach Grupy BZK nie jest sztywną grafiką ścieżki kariery nakreśloną na papierze, a raczej realną próbą wykorzystywania potencjału pracowników, u których zauważamy zaangażowanie i zdolności, które możemy na co dzień rozwijać.


W dużej mierze, z racji umiejscowienia naszych zakładów, poszukiwania nowych pracowników często skupiają się na lokalnych działań oraz poleceniach naszych dotychczasowych pracowników, dlatego tym bardziej zależy nam na długotrwałej współpracy z osobami, które już dla nas pracują. Większość naszych działów bardzo blisko ze sobą współpracuje, dlatego ich managerowie bardzo często dobrze wiedzą, który pracownik mógłby się sprawdzić w pracy na innym stanowisku w związku z posiadaniem pożądanych cech i kwalifikacji, np. zaangażowanie, odpowiedzialność czy wysoka komunikatywność. To umożliwia szeroki rozwój zawodowy i to na wielu płaszczyznach – wyjaśnia Klimkowska.

 

Perspektywy rozwoju zawodowego pracownika w grupie spółek

 

W większości grup każda pojedyncza spółka zachowuje odrębność personalną, dlatego rozwój zawodowy jest rozpatrywany w kontekście tej konkretnej spółki, w której dana osoba jest zatrudniona.


Jednocześnie, dzięki możliwości korzystania z doświadczeń innych podmiotów możliwe jest szersze rozwijanie własnych kompetencji. A kiedy jedna firma już pracownikowi nie wystarcza bądź nie ma w niej miejsca, aby potencjał pracownika się rozwinął, może on zmienić spółkę, dla której pracuje, korzystając np. z rekrutacji wewnętrznych.


W naszej Grupie wiele jest historii wieloletnich pracowników, którzy mieli okazję spróbować swoich sił w pracy w różnych podmiotach Grupy BZK i na różnych stanowiskach. Przykładowo są osoby, które zaczynały swoją przygodę z Nami od pracy w dziale produkcji spółki Bakoma, a obecnie pracują w strukturach administracyjnych spółki BZKiW – opisuje Klimkowska.


Istotnym atutem pracy w grupie spółek jest – moim zdaniem – również możliwość udziału w rekrutacjach wewnętrznych, które staramy się zazwyczaj uruchamiać w pierwszej kolejności, aby dać możliwość dalszego rozwoju pracownikom naszej Grupy. Rekrutacja wewnętrzna może się odbyć w ramach jednej spółki (przejście pomiędzy działami) lub w ramach całej Grupy BZK (przejście pomiędzy spółkami) – dodaje ekspert.


To, że perspektywy rozwoju są faktycznie duże, świadczy również to, że wielu pracowników powraca do pracy w grupie spółek, nawet jeśli zdecydowali się, na którymś etapie kariery, na przejście do firmy o innej strukturze.


Faktycznie, zdarzają się u nas historie powrotów pracowników do pracy w naszej Grupie po epizodzie pracy dla zupełnie innego pracodawcy – dodaje specjalista.


Szukając pracy i rozważając pracę w firmie, która jest jedną ze spółek należących do jednego holdingu czy grupy kapitałowej, zawsze warto wziąć pod uwagę, to, że ścieżka kariery zawodowej w takim miejscu daje szersze możliwości.

 

Przeczytaj także: