Jak pytać na rozmowie kwalifikacyjnej? 2013-09-10

Rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko okazja do znalezienia się w krzyżowym ogniu pytań rekrutera. W trakcie każdego z takich spotkań przychodzi moment, w którym to kandydat może wykazać się inicjatywą i zadać pracodawcy własne pytania. To również bardzo ważny element decydujący o możliwym rekrutacyjnym sukcesie. Dlatego tak ważna jest wiedza o tym, jakie pytania i w jak sposób zadawać, by zbudować profesjonalny wizerunek.

Oprócz tego, o co warto pytać, równie ważne jest, w jaki sposób zgłaszać swoje wątpliwości, by zostało to odczytane np. nie jak dowód ignorancji, ale integralna część procesu rekrutacji. Pamiętajmy: pytania to też element budowania profesjonalnego wizerunku! Zbytnie rozluźnienie, poczucie, że rozmowa zbliża się do upragnionego końca (oraz pokazanie tego rekruterowi) mogą sprawić, że z mozołem budowany obraz kandydata jako osoby zaangażowanej oraz posiadającej liczne zalety może ulec niekorzystnej zmianie. Dlatego też do tej części rozmowy rekrutacyjnej też warto się przygotować, by nie zburzyć pozytywnego wrażenia, a wzmocnić profesjonalny obraz w oczach pracodawcy.

Pytania – na końcu czy na początku?

Który moment w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest najbardziej odpowiedni do zadawania przygotowanych pytań? Zazwyczaj rekruterzy proponują, by zadawać im pytania pod koniec spotkania. To bardzo logiczne założenie, zazwyczaj bowiem większość wątpliwości kandydata jest rozwiewana we wcześniejszych częściach spotkania. Jeśli pracodawca np. na początku rozmowy nie zasygnalizuje przebiegu spotkania i nie określi czasu na pytania ze strony kandydata, może on sam wyjść z taką inicjatywą, wtedy, gdy będzie czuł, że rozmowa dobiega końca.

Pytać czy nie pytać?

Wiele osób w trakcie trwania rozmowy lub też przed nią walczy z pokusą niezdawania pytań. Pomysł, by o nic nie pytać może wynikać z różnych pobudek: u niektórych może mieć związek z introwertycznym charakterem czy wrodzoną nieśmiałością. Inni próbują tłumaczyć brak pytań na rozmowie względami taktycznymi: zakończenie rozmowy w ten sposób ma stworzyć wrażenie bezproblemowości i podnieść komfort rozmowy. Niestety, nie jest to najlepszy pomysł. Z punktu widzenia wizerunkowego właściwszym zachowaniem jest właśnie przygotowanie i zadanie przemyślanych pytań. W ten sposób kandydat może podkreślić zaangażowanie w proces rekrutacji. Odpowiedź przecząca na pytanie „Czy ma Pan/Pani jakieś pytania? może bowiem zostać odebrana jako przejaw braku chęci podjęcia pracy oraz lekceważące traktowanie rekrutera.

Wartościowe pytania

Jak wspomniano wyżej, wiele początkowych wątpliwości rozwieje się w trakcie interview, jednak wielokrotnie zdarza się, że rekruter nie wspomni lub też nie pogłębi ważnych dla kandydata kwestii. W takiej sytuacji otwiera się pole do wizerunkowego działania starającego się o pracę. Istnieje wiele pytań, które można i trzeba zadać pracodawcy, by zdobyć wiedzę potrzebną do podjęcia decyzji o dalszej współpracy lub też wyrobienia sobie obrazu przyszłych obowiązków.

A co w zespole?

Obszar zadawanych pytań w dużej mierze może zależeć od zainteresowań i potrzeb kandydata. Jeśli w codziennej pracy są dla niego ważne relacje międzyludzkie w zespole, dobrym pomysłem może być zadanie kilku pytań o liczbę osób w zespole oraz o krótką ich charakterystykę. W ten sposób kandydat może się dowiedzieć wiele na temat klimatu panującego wśród pracowników oraz zastanowić się, czy taka właśnie atmosfera mu odpowiada.

Chcę się rozwijać

W dzisiejszej zawodowej rzeczywistości bardzo istotne jest stałe podnoszenie własnych kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności. Warto również i tą kwestię poruszyć w trakcie spotkania rekrutacyjnego. Zadanie pytań o możliwość uczestniczenia w szkoleniach czy dodatkowych kursach pozwoli wzmocnić wizerunek kandydata zmotywowanego do pracy oraz zainteresowanego dłuższą współpracą z firmą.

Ważne szczegóły

Bardzo ważne jest również dopytanie o szczegóły wakującego stanowiska. Kandydat może spytać o dodatki pozapłacowe, system premiowy oraz konieczność pracy w nadgodzinach. Nie warto również zwlekać z rozwianiem swoich wątpliwości na temat konieczności wyjazdów służbowych (jest to ważne np. z punktu widzenia organizacji czasu prywatnego). Wiele firm posiada również wewnętrzne ustalenia co do preferowanego codziennego ubioru. Warto poznać je wcześniej, by nie zostać zaskoczonym ograniczeniami np. co do obowiązujących kolorów czy formalnego stylu. Wyjaśnienie kwestii dress code’u pozwoli właściwie przygotować się do pracy i stworzyć pozytywne wrażenie na pracodawcy oraz współpracownikach.

Mimo tego, że według specjalistów pytania powinny zajmować 20% całkowitego czasu rozmowy, a odpowiedzi 80%, to właściwy wybór oraz przygotowanie swoich wątpliwości, które zostaną zadane na rozmowie kwalifikacyjnej mogą pomóc w zbudowaniu profesjonalnego i zaangażowanego wizerunku kandydata oraz osiągnąć sukces rekrutacyjny.

Przeczytaj także:

Skomentuj