Bezrobocie ciągle spada. W czerwcu 2017 r. wyniosło 7,2 proc. 2017-07-13

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2017 roku wyniosła 7,2 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak dobrego czerwcowego wyniku polski rynek pracy nie zanotował od 26 lat.


W porównaniu z majem stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. (dane GUS) oraz aż o 1,5 pkt. proc. w ujęciu rocznym – w porównaniu z czerwcem 2016 roku.

 

Na dzień 30 czerwca w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1,15 mln bezrobotnych. To o 239,7 tys. (17,2 proc.) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz o 49,3 tys. (4,1 proc.) niż w maju br.


W czerwcu 2017 stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich szesnastu województwach. Największy spadek miał miejsce w warmińsko-mazurskim (po raz drugi z rzędu o 0,6 pkt. proc.). W pozostałych spadek oscylował w granicach 0,2-04 pkt. proc.
Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się cały czas w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi 4,2 proc. Jednocyfrowe bezrobocie zostało odnotowane również w dwunastu innych województwach. W sześciu kształtuje się zaś na poziomie niższym niż średnia dla całego kraju (7,2 proc.).


Najtrudniej o stałą pracę, mimo systematycznej poprawy, jest nadal w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi 12,1 proc. W kujawsko-pomorskim kształtuje się ona na poziomie 10,5 proc. Trzecim województwem z dwucyfrowym bezrobociem jest podkarpackie (równe 10 proc.).

 

Stopa bezrobocia wg województw (czerwiec 2017)

Województwo

Stopa bezrobocia (proc.)

Zmiana (pkt. proc.)

Wielkopolskie

4,2

-0,2

Śląskie

5,7

-0,2

Małopolskie

5,8

-0,2

Pomorskie

6

-0,3

Mazowieckie

6,4

-0,2

Dolnośląskie

6,4

-0,2

Lubuskie

7,2

-0,4

Łódzkie

7,5

-0,3

Opolskie

7,8

-0,4

Lubelskie

9

-0,3

Podlaskie

9,1

-0,3

Świętokrzyskie

9,1

-0,4

Zachodniopomorskie

9,4

-0,4

Podkarpackie

10

-0,3

Kujawsko-pomorskie

10,5

-0,4

Warmińsko-mazurskie

12,1

-0,6

Źródło: dane MRPiPS/opracowanie własne

 

Pracodawcy zgłosili w maju 2017 roku do urzędów 146,1 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Najwięcej pracowników poszukiwano, podobnie jak w maju, w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

Przeczytaj także:

Skomentuj