Wybrana kategoria

Bezrobocie w Unii Europejskiej w grudniu 2020 roku

2021-02-08

Kryzys gospodarczy związany ze światową pandemią odbił się na narodowych rynkach pracy. Bezrobocie w Polsce  wzrosło z poziomu 5,5% w styczniu do 6,2% w grudniu 2020 r. Okazuje się jednak, że na tle pozostałych państw UE nasz kraj i tak wypada dobrze. Gdzie w Europie najtrudniej o zatrudnienie?

 

Unia Europejska – jak wygląda bezrobocie w poszczególnych krajach?

 

Eurostat opublikował raport dotyczący stopy bezrobocia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Informacje statystyczne opracowane zostały na podstawie danych Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

Warto zaznaczyć, że instytucja ta za bezrobotnych uznaje osoby, które nie są zatrudnione, aktywnie szukały pracy w ciągu co najmniej 4 ostatnich tygodni i są gotowe podjąć zatrudnienie w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. Definicje bezrobocia i osoby bezrobotnej, którymi posługuje się polski Główny Urząd Statystyczny, są inne, dlatego podawana przez GUS stopa bezrobocia w Polsce różni się od wskaźnika obliczonego przez Eurostat.

 

Jako kraj z najniższą stopą bezrobocia wskazywane są Czechy – 3,1% w grudniu 2020 r., przy liczbie 166 tys. osób bezrobotnych.

 

Polska znalazła się w tym rankingu na drugim miejscu z bezrobociem na poziomie 3,3% oraz 551 tys. bezrobotnych.

Podium państw z najlepszą sytuacją na rynku pracy zamyka Holandia – stopa bezrobocia wynosi w tym kraju 3,9%, a liczba szukających zatrudnienia – 368 tys.

 

Warto zauważyć, że w Niemczech wskaźnik znalazł się na poziomie 4,6% przy 2015 tys. bezrobotnych. We Francji stopa bezrobocia wyniosła – 8,9%, a liczba bezrobotnych – 2614 tys., a w Szwecji – 8,5% i 475 tys. bezrobotnych.

 

W najtrudniejszej sytuacji znajduje się Hiszpania ze stopą bezrobocia rzędu 16,2% oraz 3741 tys. osób poszukujących zatrudnienia. O pracę szczególnie trudno także na Litwie (10,1%, 149 tys.) i we Włoszech (9,0%, 2257 tys.).

 

Można się też spodziewać, że w nienajlepszej kondycji jest rynek pracy w Grecji, brakuje jednak bieżących danych na ten temat. Ostatnie pochodzą z października 2020 r. Wówczas stopa bezrobocia w tym kraju wynosiła 16,7%, a liczba osób bezrobotnych – 786 tys.

 

Eurostat podał także dane dotyczące Stanów Zjednoczonych. W grudniu 2020 r. bezrobocie wyniosło tam 6,7%, a liczba szukających pracy – 10 769 tys.

 

Przyczyny bezrobocia w Unii Europejskiej

 

Jako główną przyczynę wzrostu bezrobocia w Europie urząd statystyczny wskazuje wybuch pandemii COVID-19. W raporcie zauważono przy tym, że wiele osób, które wcześniej zarejestrowały się w urzędzie, musiały zrezygnować z aktywnego poszukiwania pracy na przykład po to, by zająć się dziećmi (a zatem przestały spełniać definicję osoby bezrobotnej Międzynarodowej Organizacji Pracy).

 

Z drugiej strony, by w sposób pełniejszy oddać wyjątkową sytuację na rynku pracy w czasie pandemii, uwzględniono wcześniej niebrane pod uwagę grupy, np. osoby, które szukają pracy, ale nie są w krótkim czasie gotowe do jej podjęcia.

 

Sposoby walki z bezrobociem

 

Wsparciem dla osób szukających zatrudnienia w poszczególnych krajach UE są w pierwszej kolejności urzędy pracy, a w przypadku gotowości na zatrudnienie za granicą (w obrębie państw Unii) – także EURES, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia.

 

Ciężar walki z bezrobociem i ochrony gospodarki przed skutkami kryzysu leży po stronie rządów wprowadzających ograniczenia gospodarcze dla różnych branż, mających skutkować zminimalizowaniem rozprzestrzeniania się wirusa. W Polsce przedsiębiorcy mogą korzystać z Tarczy Antykryzysowej czy Tarczy Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Rządowy Serwis Rzeczypospolitej Polskiej podaje, że oba programy pozwoliły zachować 6 mln miejsc pracy.


Czytaj także: Inflacja a bezrobocie.

 

Przeczytaj także: