Budowanie zaufania w pracy - dlaczego jest takie ważne? 2019-03-25

Zaufanie w pracy - dlaczego jest istotne?

 

Zaufanie jest jednym z czynników, który buduje poczucie bezpieczeństwa. Ma ono duże znaczenie zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Wpływa na komunikację, jakość i charakter relacji między ludźmi.

 

W pracy ma niejako formę dwustronną. Po pierwsze przełożony musi ufać swoim podwładnym, po drugie personel powinien mieć zaufanie do przełożonego. Wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo optymalnego wykorzystania kompetencji każdego członka załogi.

 

Budowanie zaufania - krok po kroku

 

By zdobyć zaufanie w pracy, szczególnie w przypadku obejmowania nowego stanowiska, należy pamiętać o kilku ważnych elementach - to jak zaprezentujemy się jako członkowie zespołu, jest tak samo ważne, jak sposób w jaki przystąpimy do wykonywania obowiązków.

 

Budowanie zaufania, związane z relacjami międzyludzkimi w dużej mierze opiera się o stosowaniu przez nas zasad kultury osobistej.
Nie plotkujmy o współpracownikach, zachowujmy powierzone tajemnice. Bądźmy szczerzy w wyrażaniu opinii, jednak odpowiednio formułujmy ewentualną krytykę. Nie narzucajmy własnego zdania ani poglądów. Z im większym szacunkiem traktujemy współpracowników (na wyższym i na niższym szczeblu) tym łatwiej może być nam wzbudzić ich zaufanie. Opanowanie, umiejętność zachowania się w każdej sytuacji pozwolą innym postrzegać nas jako osoby zrównoważone, o silnych zasadach moralnych.

 

By zbudować zaufanie, związane z wykonywanymi przez nas obowiązkami, również powinniśmy stosować się do pewnych ogólnie przyjętych zasad. Poniżej kilka z nich.

 

1. Nie zmieniajmy zdania co 5 minut. Stabilność w poglądach, w sposobie rozwiązywania problemów sprawia, że inni mają poczucie, iż wiemy, co robimy. To ważna informacja zarówno dla przełożonego jak i współpracowników lub podwładnych. Oczywiście nie chodzi tu o rezygnację z innowacyjności, a raczej o to, by w zadaniach służbowych nie poddawać się zmiennym emocjom.
2. Nie unikajmy odpowiedzialności – jeśli popełnimy błąd to przyznajmy się do niego. Nikt nie będzie się obawiał, że w przyszłości ukryjemy ważną informację.
3. Jeśli znajdziemy błąd w zadaniach współpracowników – zwróćmy się bezpośrednio do nich. Donosicielstwo nie jest mile widzianą cechą.
4. Nie bójmy się niewiedzy – jeśli nie potrafimy rozwiązać danego problemu, skierujmy się do osoby, która ma do tego odpowiednie kompetencje. Damy do zrozumienia, że poradzimy sobie z każdym problemem – wykorzystując własną wiedzę lub znajdując odpowiedniego pracownika, który specjalizuje się w temacie.

 

Budowanie zaufania w grupie jest zależne od poszczególnych jednostek, ale też istotny wpływ ma zachowanie przełożonego - to czy jasno określa zakres obowiązków i kompetencji członków zespołu, czy potrafi wyznaczyć każdemu cele i motywować do działania. Łatwość komunikacji, przekazywania informacji minimalizuje możliwość występowania konfliktów, a tym samym buduje atmosferę wzajemnego wsparcia i współzależności.

 

W razie gdyby ktoś stwierdził, że zaufanie w grupie spada, istnieje szereg ćwiczeń, mających pomóc w jego odbudowaniu. Wystarczy wspomnieć te najbardziej popularne – jak wykonywanie zadania z zawiązanymi oczami, słuchając poleceń innych.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj