Dywersyfikacja - definicja, strategia, rodzaje

 
Dywersyfikacja - definicja, strategia, rodzaje

Dywersyfikacja - definicja

 

Jeśli chodzi o definicję dywersyfikacji, Słownik Języka Polskiego PWN wyjaśnia to pojęcie jako: „różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej”. Nie oznacza to jedynie rozszerzania oferty. Dywersyfikować można dostawców, usługi, źródła finansowania.

 

Po co jednak rozmieniać się na drobne, rozpraszać kapitał, zamiast skupiać się na jednym celu i dążyć do specjalizacji? Głównym założeniem i największą zaletą omawianego podejścia jest zmniejszenie prawdopodobieństwa, że firma poniesie znaczące straty. Zakłada się długofalowy rozwój i dąży do zapewnienia stabilizacji - spadek popytu na któryś z kilku oferowanych produktów nie będzie dużym problemem. Dywersyfikacja wiąże się jednak także z utratą szansy na najwyższe zyski.

 

Rodzaje dywersyfikacji

 

Badacze wyróżniają wiele rodzajów dywersyfikacji. Jako pierwszy podziału dokonał H.I. Ansoff, rosyjski matematyk i ekonomista. Biorąc pod uwagę synergię technologiczną, rynkową i finansową, wyróżnił:

 

- dywersyfikację poziomą (horyzontalną) - rozszerzenie oferty dla dotychczasowych klientów. Nowe produkty czy usługi są komplementarne, wytwarzane przy użyciu znanej technologii i sprzedawane tym samym systemem co poprzednie.

 

- dywersyfikację pionową (wertykalną) - rozszerzenie działalności firmy o fazę poprzedzającą dotychczasową działalność lub następującą po niej. W praktyce ta strategia wiąże się np. z rozpoczęciem samodzielnego wytwarzania półproduktów albo przejęcia dostaw wyrobów do klienta.

 

- dywersyfikację koncentryczną - rozpoczęcie działalności w innej branży, ale z zachowaniem dotychczasowych procesów i technologii.

 

- dywersyfikację konglomeratową - oznacza wprowadzenie produktów dla innej grupy docelowej. Firma rozszerza działalność na nowe branże i rynki zbytu.

 

Strategia dywersyfikacji - na czym polega?

 

Strategia dywersyfikacji ma duże znaczenie dla długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa. Nie tylko zabezpiecza przed ryzykiem mniejszego popytu na produkt w jakimś okresie, ale także stwarza duże możliwości pozyskiwania nowych źródeł przychodu. Dywersyfikacja działalności pozwala straty w jednej dziedzinie niwelować zyskiem z innej.

 

Aby firma była konkurencyjna musi się rozwijać. Dywersyfikacja oferty wiąże się zazwyczaj z zainwestowaniem sporych środków w ten cel, opracowaniem i wdrożeniem przemyślanej strategii. Potrzebne będą większe umiejętności pracowników, poznanie nowych rozwiązań technologicznych bądź zmodyfikowanie stosowanych dotychczas. Wprowadzenie strategii dywersyfikacji działalności gospodarczej pozwala wzmocnić potencjał firmy i umacnia pozycję wśród konkurentów.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty