Emigracja zarobkowa - pozytywne i negatywne skutki, wpływ na gospodarkę

2019-02-11

Przyczyny emigracji ekonomicznej

 

Emigracja to opuszczenie stałego miejsca bytowania, na pewien okres lub na stałe. Wg Internetowej Encyklopedii PWN oznacza „ruch wędrówkowy ludności poza granice określonego terytorium”. Najczęściej więc emigracją określa się wyjazd (czasowy lub stały) poza granice kraju.

 

Przyczyny emigracji są bardzo różne. Jedną z nich jest chęć poprawy warunków materialnych. Nie mogąc znaleźć zatrudnienia w kraju albo nie będąc usatysfakcjonowanym z realiów panujących w danym miejscu, wielu ludzi decyduje się na emigrację zarobkową (ekonomiczną).

 

Niektórzy, nie mogąc zdecydować się na to, jaką ścieżkę kariery obrać w ojczyźnie, próbują poszukać czegoś za granicą. Bardzo często słyszy się np. o pielęgniarkach, hydraulikach, dla których wynagrodzenie w Polsce jest za niskie. W innym kraju mogą żyć na wyższym poziomie, wykonując tę samą pracę.

Znany jest również proceder, kiedy emigracja Polaków w celach zarobkowych jest czasowa. Jeżdżą na prace sezonowe lub na krótsze okresy, by odłożyć większą sumę pieniędzy i potem wrócić do kraju. Przyczyna emigracji nie zawsze związana jest tym, że w danym miejscu jest źle, ale tym, że gdzieś indziej może być lepiej.

 

Emigracja z Polski powodowana jest również chęcią poznania nowych miejsc. Ciekawość świata, kultur, zupełnie inne możliwości zarobku i budowania kariery - to coś, co może pociągać, szczególnie młodych. Nie zawsze jest to proces zaplanowany. Może to być wynik przypadku, zbiegu odpowiednich okoliczności.

 

Główną przyczyną emigracji ekonomicznej jest chęć poprawienia warunków materialnych. Wyższe wynagrodzenie, lepszy standard życia to jedno. Ale warto też pamiętać o dodatkowych czynnikach – rodzaj edukacji, lepsza opieka medyczna, zupełnie nowe standardy w opiece socjalnej. Inne kraje nie oferują wyłącznie wyższego wynagrodzenia. Mogą zagwarantować również lepsze warunki funkcjonowania „po pracy”.

 

Pozytywne i negatywne skutki emigracji

 

Jak każde większe zjawisko społeczne, tak samo i to, powoduje pewne konsekwencje. Mamy do czynienia zarówno z negatywnymi, jak i pozytywnymi skutkami emigracji. Można je rozpatrywać z perspektywy osób udających się na emigrację, jak i opuszczanego przez nich kraju.

 

Pozytywnym skutkiem emigracji jest oczywiście poprawienie sytuacji danej jednostki migrującej. Taka odmiana zresztą nie dotyczy wyłącznie migrującej osoby. Najczęściej polepsza się sytuacja całej rodziny. Pozytywne konsekwencje migracji są również pozamaterialne. To możliwość przeżycia przygody albo nawet znalezienia swojego nowego miejsca na świecie. Przebywający na emigracji podnoszą swoje kwalifikacje, ale też umiejętności społeczne – adaptacja w nowym towarzystwie, nowej kulturze itp.

 

Do negatywnych skutków migracji, tych które mają wpływ na osobę emigrującą, należy przede wszystkim rozłąką z rodziną i przyjaciółmi. Niekiedy z tej przyczyny rozpadają się małżeństwa. Rodzice wyjeżdżający na emigrację i zostawiający dzieci pod opieką np. dziadków  nie mają już takiego wpływu na swoje potomstwo. Nie mogą też zawsze towarzyszyć dzieciom podczas ważnych wydarzeń.

 

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

 

Jak migracje Polaków wpływają na nasz kraj? Tu również można zastosować podział na skutki pozytywne i negatywne.
Do pozytywnych efektów emigracji zalicza się m.in. zmniejszenie bezrobocia i podniesienie standardów bytowania. Mimo że Polacy zdobywają środki finansowe za granicą, to jednak zarobione kwoty najczęściej inwestują w kraju.

 

Jeden z bardziej negatywnych skutków emigracji polaków to wzrastający deficyt specjalistów. Widoczne jest to w różnych sytuacjach - brak lekarzy, pielęgniarek w szpitalach powoduje, że dostęp do opieki jest ograniczony. To negatywny skutek dla społeczeństwa.


Jednocześnie opuszczenie kraju przez pracowników o odpowiednich uprawnieniach sprawia, że przedsiębiorstwa nie mogą znaleźć dobrze wykwalifikowanych pracowników. Cierpi więc gospodarka krajowa.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj