ICAP – definicja, zalety, termin

 
ICAP – definicja, zalety, termin

Wiosną 2021 r. Polska przystąpiła do ICAP. Pogłębiona współpraca przedsiębiorców z administracją podatkową ma przynieść wiele korzyści obu stronom. Czytaj dalej i dowiedz się, czym jest ICAP, jakie ma zalety i jak wziąć w nim udział.

 

Program ICAP – co to?

 

Skrótowiec ICAP został utworzony od angielskich słów International Compliance Assurance Program, co możemy tłumaczyć jako Międzynarodowy Program Zapewnienia Zgodności. Jest to dobrowolny system analizy ryzyka podatkowego. Bazuje na współpracy wielonarodowych korporacji (ang. Multinational Enterprise, czyli MNE) z administracjami podatkowymi w różnych krajach. Powstał, aby zapewnić MNE większą pewność podatkową, jednak wyłącznie odnośnie działań o niskim ryzyku.

 

W programie bierze udział dwadzieścia państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Polska. Za realizację projektu w naszym kraju odpowiada szef Krajowej Administracji Skarbowej.


Wszelkie szczegóły dotyczące programu i zgłoszeń oraz wzory formularzy itd. znaleźć można na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

 

ICAP – zalety

 

Współpraca biznesu i administracji podatkowych przynosi obu stronom wiele korzyści. Przede wszystkim program pozwala na identyfikację transakcji o niskim ryzyku, co upraszcza działania przedsiębiorstw wielonarodowych, ogranicza liczbę sporów i daje większą pewność podatkową. Administracja podatkowa może z kolei skupić się na kontrolowaniu transakcji charakteryzujących się wysokim ryzykiem.

 

Zgłoszenie do ICAP – terminy

 

Zgłaszający się do programu podmiot składa wniosek o objęcie ICAP wskazanych transakcji w określonych państwach. Następuje selekcja i wstępne ustalenia między MNE a administracją wiodącą. Kolejny etap polega na wspólnej ocenie ryzyka podatkowego przez administracje podatkowe określonych państw. W efekcie przedsiębiorca otrzymuje tzw. pismo uzgodnieniowe od każdej administracji objętej programem z ustaleniami związanymi z przeprowadzoną analizą ryzyka. Cała procedura trwa od 7 do 13 miesięcy.

 

Pierwszy etap – selekcja – trwa od 4 do 8 tygodni, drugi – ocena ryzyka – od 20 do 36 tygodni (licząc od momentu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do wszystkich administracji podatkowych biorących udział w programie).

 

Do tej pory przewidziano trzy terminy na złożenie wniosku o przystąpienie do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności. Pierwszy z nich upłynął 30 września 2021 r. Kolejne to 31 marca 2022 r. oraz 30 września 2022 r.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty