Wybrana kategoria

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą. Urlop rodzicielski a praca

2019-12-02

Urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie od dnia urodzenia dziecka na okres 20 tygodni. Zamiast matki, z części urlopu może skorzystać także ojciec – wówczas urlop nazywa się zwyczajowo „tacierzyńskim”. Po jego zakończeniu nie trzeba od razu wracać do pracy: osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem może przejść na urlop rodzicielski, trwający 32 tygodnie. Może on być wykorzystany w całości przez jednego z rodziców lub podzielony pomiędzy oboje.

 

Czy na urlopie macierzyńskim można pracować?


Podczas urlopu macierzyńskiego kobieta może podjąć pracę zarobkową, ale nie u tego samego pracodawcy, który udziela jej urlopu – do swojej firmy nie może wrócić szybciej, niż po 20 tygodniach od urodzenia dziecka, jeśli nie chce stracić zasiłku. Jest za to możliwość podjęcia u tego samego szefa pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego, ale w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 etatu.


Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; „w takim przypadku podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku tym  pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony”. Po zastosowaniu proporcjonalnego wydłużenia maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może jednak przekraczać 64 tygodni.


Jak dorobić na macierzyńskim?

 

Przebywając na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, kobieta ma możliwość podjęcia pracy, nie tracąc jednocześnie zasiłku. Podejmując zatrudnienie u innego pracodawcy, może podpisać dowolne porozumienie (nawet zatrudnić się na umowę o pracę), ale jeśli zamierza nawiązać współpracę z obecnym przełożonym, powinna zawrzeć z nim umowę cywilnoprawną, jeśli nie chce utracić świadczeń wynikających z przebywania na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Należy jednak pamiętać, że jakąkolwiek pracę w dotychczasowej firmie kobieta może rozpocząć nie wcześniej, niż 20 tygodni po urodzeniu dziecka.

Dorabianie na macierzyńskim jest więc jak najbardziej możliwe i coraz więcej kobiet po urodzeniu dziecka decyduje się na takie rozwiązanie, żeby nie tracić kontaktu z rynkiem pracy oraz dodatkowo zasilić domowy budżet. Część kobiet poszukuje też posady zdalnej, aby pogodzić rozwój zawodowy z obowiązkami mamy.

 

Urlop rodzicielski a praca u innego pracodawcy


Najkorzystniejszym finansowo sposobem na łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą jest podjęcie dodatkowego zajęcia u innego pracodawcy niż ten, który udziela urlopu. Dzięki temu mama lub tata nie tracą bowiem prawa do zasiłku rodzicielskiego, nie obowiązuje ich też ograniczenie wymiaru czasu pracy – jeśli chcą i mają taką możliwość, mogą nawet pracować na cały etat.


W takim wypadku nie obowiązuje też zakaz podejmowania pracy przez kobietę przebywającą na urlopie macierzyńskim do 20. tygodnia po urodzeniu dziecka – nawiązując współpracę z inną firmą, młoda mama może wykonywać zadania służbowe w dowolnym czasie.

Przeczytaj także:

Skomentuj