Likwidator szkód – praca, wymagania, zdania, szkolenie, zarobki 2019-03-19

Likwidator szkód – praca


Likwidator szkód pracuje najczęściej dla firm ubezpieczeniowych. Miejscem wykonywania zadań jest zarówno biuro, jak i teren. Wiąże się to z tym, że specjaliści z danej branży muszą często wyjeżdżać na miejsce wypadków, aby móc przeprowadzić czynności mające na celu ocenę zniszczeń. Dlatego likwidatorzy szkód są często świadkami bardzo nieprzyjemnych scen.

 

Likwidator szkód – wymagania


Kandydaci na pozycję likwidatora szkód powinni być komunikatywni. Praca ta wiąże się bowiem z kontaktem z klientem i to często zdenerwowanym. Dlatego trzeba być osobą opanowaną, odporną na stres. W związku z tym, że na miejsce wypadku należy dojechać, wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Oprócz tego istotne jest przyswojenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu procedur likwidacji, jakie obowiązują w danej firmie ubezpieczeniowej.

 

Likwidator szkód komunikacyjnych – jak zostać


Jeżeli chcemy rozwijać swoją karierę w tym kierunku, to warto zdecydować się na specjalny kurs, na którym zdobędziemy między innymi prawną wiedzą z zakresu sposobu likwidacji szkód (ugoda oraz wyrok sądowy). Takie szkolenia są prowadzone przez liczne prywatne placówki edukacyjne. Obecnie nie ma żadnych studiów wyższych z tej dziedziny. Najważniejsze jednak w tym zawodzie jest doświadczenie, które najlepiej zdobyć podczas pracy w firmach ubezpieczeniowych. Likwidator może zdecydować się na kontynuację kariery jako samodzielny rzeczoznawca, jednak w tym wypadku wymagane jest posiadanie szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.

 

Likwidator szkód – szkolenie


Podczas szkolenia prowadzący będzie się starał wyjaśnić uczestnikom, jak wyglądają zasady pełnego odszkodowania oraz w jaki sposób przeprowadza się kwalifikację uszkodzeń np. w pojazdach mechanicznych. Likwidatorzy szkód powinni wiedzieć także, jak oszacować naprawę oraz jak sporządzić pełną dokumentację po wypadku. Jednym z tematów kursu może być omówienie typowych form przestępstw ubezpieczeniowych np. określenie pojęcia szkody fikcyjnej, zwiększenie rozmiaru zniszczeń lub podanie nieprawdziwych okoliczności zdarzenia. W tym module szkoleniowcy starają się wykazać możliwe konsekwencje, jakie mogą spotkać nieuczciwych pracowników firm ubezpieczających.

 

Likwidator szkód – zadania


Do głównych zadań likwidatora szkód należą między innymi:

    • przyjmowanie szkód (oględziny, dokumentacja, kosztorysy),
    • spotkania z klientami na miejscu wypadków,
    • kompleksowa obsługa klientów,
    • ustalenie zakresu odpowiedzialności,
    • ocena zasadności roszczeń klientów,
    • akceptacja wypłat odszkodowań,
    • rozpatrywanie reklamacji,
    • przeprowadzanie audytów ubezpieczeniowych.


Likwidator szkód – zarobki


Zakres obowiązków osoby wypełniającej obowiązki na tym stanowisku jest dość szeroki. Warto tutaj podkreślić, że praca ta może być bardzo stresująca. Czy przekłada się to na zarobki likwidatorów szkód? Miesięczne wynagrodzenie najczęściej wynosi około 4 400 zł brutto. Najniższa pensja jest szacowane na około 3 400 zł. Najlepiej zarabiający likwidatorzy mogą liczyć na pensję w wysokości 5 500 zł brutto.

Przeczytaj także:

Skomentuj