Maj 2018 – kolejny spadek bezrobocia. 2018-06-11

Stopa bezrobocia rejestrowanego po raz kolejny spadła i w maju 2018 roku wyniosła 6,1 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z danymi GUS za kwiecień br. zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc., a w ujęciu rocznym o 1,2 proc.

Spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach w przedziale 0,2-0,6 pkt. proc. Największy spadek miał miejsce w warmińsko-mazurskim (o 0,6 pkt. proc.), jednak mimo tego w dalszym ciągu bezrobocie jest tam najwyższe w kraju (10,5 proc.). To jedyne województwo, w którym kształtuje się ono na dwucyfrowym poziomie.


Najniższa stopa bezrobocia w dalszym ciągu występuje w województwie wielkopolskim (3,6 proc.), a także śląskim (4,7 proc.) małopolskim (4,9 proc.) Ogółem, w siedmiu województwach jest niższa niż średnia dla całego kraju.

Stopa bezrobocia wg województw w maju 2018 roku.

 

WojewództwoStopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2018Procentowy spadek stopy bezrobocia w porównaniu z danymi GUS za kwiecień 2018
Wielkopolskie3,4-0,2
Śląskie4,7-0,2
Małopolskie4,9-0,2
Pomorskie5,1-0,2
Mazowieckie5,2-0,2
Dolnośląskie5,4-0,2
Lubuskie6-0,2
Łódzkie6,4-0,2
Opolskie6,3-0,4
Zachodniopomorskie7,8-0,3
Podlaskie8,1-0,2
Lubelskie8,1-0,2
Świętokrzyskie8,4-0,3
Podkarpackie9-0,3
Kujawsko-Pomorskie9,2-0,2
Warmińsko-Mazurskie10,5-0,6

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS


Na koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1,003 mln bezrobotnych. To o 39 tys. osób (o 3,7 proc.) mniej niż w kwietniu. Z kolei pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 140,4 tys. oferty pracy i aktywizacji zawodowej. Najwięcej pracowników poszukiwano w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i łódzkim, gdzie liczba ogłoszeń przekroczyła 10 tys. W przypadku mazowieckiego pojawiło się nawet ponad 20 tys. ofert.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj