Październik 2018 - bezrobocie najniższe od 28 lat

2018-11-13

Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku wyniosła 5,7 proc. - poinformowało na podstawie szacunków Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To najlepszy wynik rodzimego rynku pracy dla tego miesiąca od 28 lat.

 

W porównaniu z wrześniem stopa bezrobocia pozostała bez zmian, a w ujęciu rocznym, czyli w zestawieniu z październikiem 2017 roku, spadła o 0,9 pkt. proc.


- Rynek pracy znajduje się w doskonałej kondycji. Stopa bezrobocia utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Przyglądając się październikowym danym z regionów cieszy, że bezrobocie spada w większości województw – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, cytowana na oficjalnej stronie resortu.


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec miesiąca wyniosła 938,5 tys. osób i była o 8,9 tys. mniejsza niż we wrześniu. Zdaniem przedstawicieli resortu pracy dobre wyniki na rynku pracy to powód do radości.

 

- Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że spadek liczby bezrobotnych w październiku spowodowany był w spadkiem nowych rejestracji bezrobotnych, przy zbliżonym do poprzedniego miesiąca odpływie z bezrobocia. Powodem większości wyrejestrowań z ewidencji bezrobotnych były podjęcia pracy, niepotwierdzenie przez bezrobotnych gotowości do podjęcia pracy, jak również aktywizacja bezrobotnych w ramach aktywnych form, co związane było z kontynuacją części prac sezonowych – dodaje minister Rafalska.


Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 10 województwach, największy w wielkopolskim i świętokrzyskim (0,2 pkt. proc). W kolejnych 5 pozostało bez zmian, a jedynie w województwie zachodniopomorskim wzrosła ona o 0,1 pkt. proc.

 

Najniższa stopa bezrobocia cały czas występuje w wielkopolskim (3,1 pkt. proc.) oraz śląskim (4,3 pkt. proc.), a najwyższa w warmińsko-mazurskim (9,9 proc.). Co ważne, we wszystkich województwach bezrobocie nadal utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie.

 

Województwo

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
w październiku 2018 w proc.

Spadek stopy bezrobocia w punktach procentowych
w porównaniu z danymi GUS za wrzesień 2018

Wielkopolskie

3,1

-0,2

Śląskie

4,3

-0,1

Małopolskie

4,6

-0,1

Pomorskie

4,8

0

Mazowieckie

4,8

-0,1

Dolnośląskie

5

-0,1

Lubuskie

5,7

0

Opolskie

6

0

Łódzkie

6

-0,1

Zachodniopomorskie

7,2

0,1

Podlaskie

7,5

-0,1

Lubelskie

7,7

0

Świętokrzyskie

7,9

-0,2

Podkarpackie

8,4

-0,1

Kujawsko-Pomorskie

8,5

-0,1

Warmińsko-Mazurskie

9,9

0

 

Pracodawcy zgłosili w październiku do urzędów pracy prawie 128 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Najwięcej pracowników, podobnie jak w poprzednich miesiącach, poszukiwano w województwach: dolnośląskim (16,6 tys.), mazowieckim (16,0 tys.) oraz śląskim (16,0 tys.).

Przeczytaj także:

Skomentuj